KOntigo Care revolutionerar beroendevården

Kontigo Care

– digitala verktyg för en effektivare beroendevård

Kontigo erbjuder en modern beroendevård som identifierar återfall tidigt

Välkommen till Kontigo Care – en digital revolution av beroendevården

Missbruksproblematik är ett växande problem. Kostnaderna för samhället är skyhöga, men det är ändå inget i jämförelse med kostnaden som familjer betalar i form av onödigt lidande. Fram till idag har utbudet av ny teknik och forskning varit begränsat för den här patientgruppen, kanske mycket beroende på stigmat – det här något vi vill förändra. Previct är en digital plattform för beroendevård som med hjälp av nykterhetstester i realtid och avancerad beteendeanalys hjälper vården att tidigt identifiera återfall, förbättra terapisamtalen och effektivisera behandlingen.

Hjärta i vården

Previct följer alltid med användaren, liten nog att få plats i en ficka. Det öppnar upp möjligheten för behandling att ske i hemmet, på arbetsplatsen eller till och med på resan. Det är inte bara en stor fördel för användaren, som får friheten att leva ett liv som vanligt. Även de samhällsekonomiska fördelarna är stora: sjukskrivningarna blir färre och antalet inläggningar på behandlingshem minskar. Både samhälle och individ är vinnare med en ny, effektiv digital beroendevård.

Previct - en digital plattform för beroendevård

Hjärta i vården, hjärnan i AI.

Previct bygger på avancerad AI. Varje användares beteendedata analyseras, vilket skapar tydligare och tydligare bilder av både individens eget beteende och av människor med beroendeproblematik som grupp. Detta gör att Previct kan hjälpa behandlare att förutse återfall upp till tre dagar innan de skett. Dataanalysen hjälper också till att tolka individens beteendemönster så att det blir möjligt att bryta negativa spiraler och skapa nya vägar att gå genom livet – fri från beroende.

Läs mer om Previct »

Vårdgivare

Vi hjälper vårdgivare att hjälpa

Previct är ett verktyg som håller på att revolutionera beroendevården. Du får information om din patients mående och nykterhet i realtid och hjälp att förutse återfall innan de sker. Previct ger också möjligheten för tätare och snabbare interaktioner och möjligheten att involvera hela familjen i behandlingen. Du får ovärderlig kunskap och patienten får ett dagligt hjälp genom beteendeterapi, en väg till ett djupare och och mer konstruktivt behandlingssamtal.

Kontakta oss

Undrar du över något?

Vill du komma i kontakt med oss, fråga om digital beroendevård, veta mer om Previct eller något helt annat? Ring vår support eller klicka bara på knappen.

Kontakta mig. Jag vill veta mer.

Några av de utmärkelser vi vunnit genom åren.

Horizon
Swedish eHealth Award
Smart Industry Awards
Swedish Mobile Awards
Nordic Startup Awards
Swedish Embedded Award
Bona Postulata

 

Investor relationship

Det går att investera i Kontigo Care

Kontigo Care är ett Uppsalabaserat företag som introducerades på NASDAQ First North 2015. Sedan start har vår målsättning varit att revolutionera beroendevården med digitala lösningar i absolut framkant. Vi insåg tidigt att en modern, human behandlingsvård är digital.

Senaste Nytt

Loading…