Previct på Podd

Prestigefyllda AHSN Network Innovation Exchange (en del av NHS England) uppmärksammar Previct. I podden med fokus på innovationer inom hälsa och vård. Härligt att se att intresset är så stort över hela Europa!

Lyssna på hela avsnittet här!

Previct – för en modernare och effektivare beroendevård

Previct är en digital behandlingsplattform som förstärker länken mellan användare och behandlare. Plattformen förser behandlaren med ovärderlig information om användarens nykterhet, mående och beteende här och nu. Därtill trender över tid och till och med vad som kommer att hända i framtiden. Informationen analyseras med hjälp av AI och så kallade digitalabiomarkör, en sorts digitala fotspår. Resultaten används sedan för att förutse återfall och ge stöd i appen som hjälper användaren att bryta negativa beteendemönster. Till det skapa positiva vanor. Plattformen blir ett ovärderligt stöd och ett komplement till pågående KBT-, MI-, ACT-, CRA- och tolvstegsbehandling. Med andra ord Previct helt oberoende av vilken behandlingsform du använder.

Beroende påverkar inte bara den som dricker eller spelar för mycket, det påverkar hela familjen. Främst kanske mest av allt barnen. Previct Family ger en möjlighet för närstående till den beroende att få ta del av behandlingen genom att själva svara på måendefrågor och få stöd i sina upplevelser av att vara närstående till någon med beroendeproblematik. Previct Family hjälper behandlare att skapa en mer heltäckande bild av hur hela familjen mår och vilket stöd som kan behövas. Det är inte ovanligt att till exempel barn i en familj där någon är beroende far illa på sitt håll, och också behöver en kommunikationskanal till någon som kan stötta och hjälpa. Dessutom är det otroligt motiverande för den som är beroende att se att framstegen inte bara påverkar hen personligen utan att hens barns mående förändras på ett positivt vis.