Almedalen 2022: Kan AI bidra till minskad droganvändning?

Söndag 3 juli sätter U-FOLD fokus på Artificiell intelligens, narkotika och vård. Tre högaktuella begrepp som har mer gemensamt än du kanske anar. Välkommen till en framsynt diskussion om hur vi kan utnyttja de självlärande maskinerna mot narkotikahandeln och för bättre behandlingar.

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Söndag 3 juli 2022, kl. 15.00–16.00
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2022

Läs även  Självlärande maskiner ska visa vägen till bättre läkemedelsbehandlingar

MEDVERKANDE

Katarina Goscpic, Forskare, Läkare, KI
Sara Lindholm, Chef, Ersta sjukhus
Fred Nyberg, Professor e.m. Uppsala universitet
Charlotta Rehnman-Wigstad, Direktör, CAN
Jonas Segersam, Kommunalråd (KD), Uppsala kommun
Maria Winquist, Produkt- och marknadschef, Kontigo Care

Moderator: Mathias Hallberg, Professor, Ordförande, U-FOLD

Tidsschema: 

15.00 Mathias Hallberg välkomnar;

Fred Nyberg inleder med grunder för AI (4 min)

Charlotte Rhenman-Wigstad talar om Beroende – Vanor och konsekvenser (CAN) (5 min)

Sara Lindholm talar om Behov inom beroendevården (5 min)

Maria Winquist talar om digitala plattformar inom beroendevården (10 min)

Katarina Gospic talar om Möjligheter med VR-tekniken (10 min)

Resten av tiden: Panel-samtal: Med samtliga deltagare.