Appen som ska hjälpa alkoholister – P4 Sörmland

Nyköpings kommun tar hjälp av en mobil-app för utveckla missbruksvården.

Nyköpings kommun blir först i Sörmland att prova på den nya appen, med tillhörande alkomätare, som gör det möjligt att skicka nykterhetsprover på distans.

Appen heter Previct och fungerar på så sätt att den tar ett kort på användaren när denne blåser i alkomätaren.

– Bilden skickas över till portalen som en behandlare sitter bakom och kan se att rätt person gör det här testet, säger Stefan Helander, försäljningschef på företaget som utvecklat modulerna.

Appen är tänkt som ett komplement i missbruksvården, och används redan av 58 kommuner i landet.

Lyssna på hela inslaget här!