Previct® – Motala vårdar med mobilen

Motala kommun använder digitala alkoholmätare som nyttjas av klienterna i beroendevården. Resultatet har inneburit en ökad trygghet för alla och att personalen har mer tid att jobba förebyggande.

– Den största fördelen är att det blir en helt annan frihet för våra klienter. De slipper känna sig konstant jagade av oss och istället kontaktar vi dem om vi ser att resultatet av deras tester inte är i enlighet med det vi kommit överens om. Klienterna blir bättre på att komma på möten och sköta tider just för att de känner att de gör det av fri vilja, säger Jenny Westerin, behandlingsassistent på Motala kommun, under SKL:s föreläsningen om it-lösningar i vården.

SELFIE OCH ALKOHOLMÄTARE

År 2016 deltog Motala och fyra andra kommuner i ett projekt som avslutades med rapporten Värdet av en nykter dag. I rapporten beskrivs hur 35 klienter fick prova alkomätaren Previct med lyckat resultat. Nu används metoden för 10 procent av kommunens vårdklienter.

Utöver den digitala alkoholmätaren får klienten även en smart telefon. Genom att blåsa i mätaren samtidigt som man tar en selfie kan vårdpersonalen vara säker på att man inte har fuskat. Därefter skickas bilden tillsammans med resultatet direkt in till personalens vårdportal.

Satsningen är en del i arbetet med att fokusera på tekniska lösningar i hemmet, det vill säga idéen om att de som kan vårda sig själva i sitt hem mår bättre, samtidigt som det blir mindre kostnader för kommunen.

– Vi kommer överens med respektive klient om hur ofta och när han eller hon ska blåsa. Det finns också tillgång till dagbok om man vill föra en sådan. Och en knapp klienten kan trycka på om de vill ha akut kontakt från oss. Resultatet hamnar hos oss omgående, och vi får dessutom bättre överblick om klienten är på väg in i ett återfall. Det blir en ärligare dialog eftersom vi får bättre uppsikt och klienterna känner sig tryggare, säger Jenny Westerin.

INTE MINDRE PERSONAL

Anna Widéen, tillförordnad enhetschef för Psykologistöd, missbruk och boendestöd på sociala resursverksamheten på Motala kommun, vidhåller att detta inte är ett sätt för att skära ner på personal, utan att det tvärtom handlar om att öka insatserna på hemmaplan, och underlätta arbetet för kommunens LVM-hem och behandlingsassistenter.

– Precis som med all ny teknik har det förstås varit en lärandekurva, och vi lär oss fortfarande nya saker. Men överlag har det varit en lyckad satsning, både för klienter och personal, säger hon.

 

Se artikeln

https://voister.se/artikel/2018/08/motala-vardar-med-mobilen/