Att leda in i en digital värld
– hur inför och arbetar man med digitalisering?

Titta på vår webinar i efterhand. Och håll ögonen öppna efter våra nya, som kommer inom kort.

Titta här!

1. Inledning – Maria Sjölund, kundansvarig Sverige Kontigo Care 2. ”Jorden är inte platt – Om 10 år är digitalisering ett föråldrat begrepp” – Sven-Erik Hjortgren, verksamhetschef IFO, Arboga kommun 3. Motstånd och rädslor vid förändring – Linda Palm, Regionansvarig Mellansverige, Kontigo Care 4. Förändringsarbete och ökat värdeskapande med hjälp av ny teknik – Viktoria Loo Skyman, Förändringsledning och eHälsa, Acceptus

Medverkar gör bland annat:

Linda Palm, har forskat och doktorerat nom omrädet verksamhetsstyrning. Hon har skrivit om identitetsarbete, rädslor och motstånd vid IT-förändring. Utbildad Coach och innehar terapeutisk utbildning i trauma och rädsla. Hon har jobbat med ledning och facilitering, av utvecklingsarbete I tidigre roller som chef- och verksamhetsutvecklare. På Kontigo Care har hon fördjupad kunskap om Previct.
Viktoria Loo Skyman, tidigare fysioterapeut inom både slutenvård och äldreomsorg. Sedan 2010 har Viktoria arbetat med förändringsledning och eHälsa inom både värd och omsorg. I rollen som projektledare och coach. Jobbar idag med digitala tjänster på Acceptus där målsättningen är att med behovsanpassat stöd skapa lyckosamma införanden av ny teknik som skapar ökat värde för både medarbetare och patient/brukare.