Avsluta din behandling med Previct appen

Hej!

Om du vill avsluta din behandling med Previct appen, klicka på Avsluta behandling i din Previct-app enligt följande:

  1. Tryck på de tre prickarna i det övre högra hörnet i appen.
  2. Gå till Konto.
  3. Tryck Avsluta behandling.

Din vårdgivare kommer automatiskt att få den här informationen efter att du tryckt på Avsluta behandlings kappen.

End your treatment with the Previct App

Hi,

if you want to end your treatment with the Previct app, click End treatment in your Previct app as follows:

  1. Tap the three dots in the upper right corner of the app.
  2. Go to Account.
  3. Press End treatment.

Your healthcare provider will automatically receive this information after you press End Treatment Cape.