En historia om Camillas resa tillbaka till livet med hjälp av Previct

Camilla fick hjälp av Previct

Camilla hade nått botten, blivit av med sitt andra jobb, tappat kontakt med tonårsbarnen och sin mamma, och till sist hade drickandet tagit kontrollen över vardagen. Det var då hon bestämde sig för att ta sitt liv. Under ett par års tid åkte hon in och ut på sjukhus. Med ett flertal misslyckade självmordsförsök i bagaget fick hon till slut hjälp av behandlaren Shoresh Palanijafi och Previct.

I sju år gick Camilla hos kuratorer, psykologer och terapeuter utan att något hjälpte – sedan mötte hon Shoresh och Previct. Inom ett år var hennes liv helt förändrat. En dedikerad behandlare med ett effektivt verktyg kan verkligen, i ordets rätta bemärkelse, utgöra skillnaden mellan liv och död.

Camilla och Shoresh träffades först inom Kristinehamns kommuns beroendevård. Då var Camillas problematik så stor att hon var i behov av ett stödboende. Under en tid gick Camilla i gruppterapi och försökte sluta dricka och komma på fötter, men insatserna till trots försökte hon ta sitt liv ytterligare en gång. Det var då Shoresh föreslog att hon skulle pröva Previct, något som hon hoppade på direkt. Hon hade hört om Previct från några av gruppverksamhetens deltagare, som hade uppnått goda resultat.

Camilla”Jag har slutat vara nykter för andra, nu är jag det för min egen skull.”

Fokus på nykterhetstesterna i början.

Till en början var det mycket fokus på nykterhetstesterna. Camilla blåste flera gånger om dagen så att Shoresh kunde följa hennes nykterhet. Men det var lika viktigt att Camilla började jobba med att hantera sina känslor och sitt sug. Och reflektera över sitt mående med hjälp av verktygen i appen. Det gjorde att Shoresh kunde stötta henne bättre i samtalen, men även mellan deras träffar. Shoresh hade nu en helt annan insyn i Camillas situation mellan besöken, och fick många ledtrådar som de sedan kunde utgå ifrån vid behandlingssamtalen.

Sjukdomens stigma gör det svårt att prata, men med Previct som en brygga mellan dem vågade Camilla vara ärlig på ett helt nytt sätt. Dessutom kunde Camilla för första gången bättre förstå sina känslor och hur hon skulle hantera dem. Möjligheten att skriva dagbok och utföra motiverande uppgifter gav Camilla helt nya insikter och en känsla av att hon för första gången själv kunde påverka och kontrollera sin egen situation.

– Att kunna se kurvor som pekar på en positiv utveckling gav oss något att prata om när vi sågs, och det var verkligen något som stärkte Camillas självkänsla, säger Shoresh. Men även när Camilla tog ett återfall gick det att vända till något positivt, fortsätter han. Vi kunde se och prata om vad som hade gått fel och vad som låg till grund för återfallet. Det är viktigt att aldrig vara fördömande, utan göra det bästa av situationen.

Med tiden blev återfallen färre och de kom med allt större mellanrum. När Camilla hade varit nykter i sex månader tyckte Shoresh att det var dags att minska antalet blås till ett om dagen i stället för två, men efter en tid ville Camilla öka upp antalet igen. Det handlade inte längre om att bevisa sin nykterhet, utan om vetskapen om att någon hade koll på henne – att någon fanns där.

Previct – mer än nykterhetskoll

Previct ger klienten möjlighet till mer än att bara blåsa för nykterhet: dagligen kan man svara på frågor om mående och motivation, man får hjälp att hantera känslor och sug, och man kan få motiverande uppmaningar och uppgifter. Dessutom finns en dagbok, som Camilla använder till att beskriva vad hon känner och tänker om dagarna, något som visat sig vara ett otroligt viktigt verktyg för samtalen mellan henne och Shoresh. Även känsloknappen, ett enkelt sätt att snabbt kunna dela med sig av hur man mår i stunden, blev snabbt viktig.

– För mig är det enklare att skriva, så appen fungerar som ett mellansteg. Först skriver jag ner vad jag tänker och känner, säger Camilla, sedan kan vi prata om det när vi ses. Jag vågar vara ärligare när jag skriver och kommer ihåg fler detaljer. Och nu vågar jag vara ärligare i samtalen också, både mot Shoresh och mot mig själv. Jag har fått en ny självkänsla.

Med Previct vet också klienten att behandlaren bara är ett sms bort, något som skapar trygghet. Shoresh berättar om en morgon då han såg att han fått ett sms från Camilla mitt i natten där det stod: Allt är skit! På morgonen svarade han: Är det verkligen så? Lite senare på dagen kom ett meddelande från Camilla där hon utfört uppgiften i Previct och gjort en lista över allting som är bra här i livet, anledningar till att inte dricka. Anledningar till att fortsätta leva.

Nykter i mer än sex månader

I dag har Camilla varit nykter i drygt sex månader. Hon har en provanställning och har återigen kontakt med sina barn och sin mamma.

– Jag har slutat vara nykter för andra, nu är jag det för min egen skull. Men jag har lagt till både mamma och min nya arbetsgivare i appen så att de kan se om jag blåser rött, säger Camilla. Det är ett bevis på hur mycket jag tror på mig själv nu.

– Camillas mamma ringde mig ofta förut och var orolig, det gör hon aldrig längre, skrattar Shoresh.