Entry Thumbnail

Previct skapar förutsättningar för nykterhet

  Previct skapar bra förutsättningar för hållbara resultat Att rekommendera rätt insats kräver hög kompetens. Flera faktorer påverkar behandlingsresultatet så som: grad av insikt, vilja, förmåga, förutsättningar mentalt, medicinskt och socialt, samsjuklighetsgrad (samverkan mellan flera samtida sjukdomsbesvär ex. psykisk sjukdom och missbruk) och graden av abstinensbesvär. Att vi lyckas kartlägga […]

Posted by
Entry Thumbnail

Samverkan & Previct – ett framgångsrecept från Trollhättan

Previct & familjen – så fungerar det i Trollhättan Socialtjänsten i Trollhättan identifierade 2015 vikten av att arbeta fram en metod för att kunna hjälpa hela familjen samtidigt vid beroendeproblematik. Helena Larsson och Josefin Ahlin från Familjestöd berättar om hur de tillsammans med övriga aktörer, bland annat Vuxenenheten, skapat en […]

Posted by
Entry Thumbnail

Familjen blev hel igen

Familjen blev hel igen Efter en anmälan om våld i en parrelation med överkonsumtion av alkohol och en destruktiv vardag påbörjades en LVU-utredning. Man fann att våldet huvudsakligen var kopplat till alkohol. Med vetskapen om att parets son skulle omhändertas blev både mannen och kvinnan positivt inställda till att genomgå […]

Posted by
Entry Thumbnail

Skeptisk blev övertygad

Skeptisk blev övertygad Tranås kommun har genomfört testförsök med TripleA-behandling på två klienter inför ett LVM beslut. Innan testperiodens start var behandlaren skeptiskt inställd, men efter första långhelgen med total nykterhet för den första patienten, förstod behandlaren att TripleA var en förstärkning som gav resultat. Sedan ett år tillbaka lever […]

Posted by
Entry Thumbnail

Risk för återfall upptäcktes i tid

Risk för återfall upptäcktes i tid En svårt alkoholiserad klient i Sunne klarade nykterheten över jul och nyår och en bit in i januari, tack vare TripleA. Efter en tid uppfattade dock behandlaren att klienten hoppade över en del av testerna som enligt överenskommelse skulle utföras dagligen. Klienten önskade även att trappa […]

Posted by