Alkoholister fick ”blåsa” via mobilen

Woman using mobile phone

Under våren har Motala, som en av fyra kommuner i östra Mellansverige, deltagit i ett hälsoprojekt som syftat till att hitta ett lämpligt hjälpmedel för personer som hamnat i alkoholmissbruk. Sammanlagt 35 patienter har medverkat i en studie där de fått hjälp att bibehålla nykterheten genom dagliga nykterhetstester via mobilen.

Läs hela artikeln här!