Därför bytte Kontigo Care från Microsoft Azure till svensk molntjänst

Uppsalabaserade bolaget Kontigo Care flyttade i mars 2021 sin e-hälsoplattform Previct från Microsoft Azure till svenska Bineros molntjänst.

Därmed kan Kontigo Care, enligt produktchefen Maria Winkvist, säkerställa bolagets GDPR-efterlevnad i digitala tjänster för kunder i offentlig sektor. Kunderna har blivit mer medvetna om GDPR och ställer numera helt andra krav än tidigare.

– Fördelarna som vi och framför allt våra kunder ser är att vi genom flytten kan garantera tryggheten i att vi har en GDPR- och EU-kompatibel molnleverantör, som garanterar dataskydd under europeisk lagstiftning. Kundernas information som personuppgifter, hälsodata och liknande stannar inom EU, säger Maria Winkvist, marknadschef på Kontigo Care.

Socialtjänsterna i hälften av Sveriges kommuner använder Kontigo Cares AI-baserade plattform Previct, som ett komplement till sina befintliga beroendebehandlingar.

– Även Finland, Norge och Holland har börjat använda Previctplattformen. Även där är GDPR-frågan het och kunderna efterfrågar att vi kan garantera ett dataskydd enligt europeisk lagstiftning, säger Maria Winkvist.

Bineros molntjänst är skalbar och är en ”openstack” molnplattform. Det innebär att Kontigo inte längre är bunden till någon leverantörsspecifik teknologi utan får mer flexibilitet i sitt eget utvecklingsarbete.

– Med Bineros öppna molnplattform kan våra utvecklare lättare utveckla vår produkt med de verktyg och teknologier som passar oss. Därmed kan vi anpassa våra tjänster på ett bra sätt. Vi har också med flytten till Bineros molntjänst fått bättre prestanda – både att skicka information och lagra data går nu snabbare. Vi har även sänkt våra kostnader något, säger Maria Winkvist.

Men den stora fördelen med flytten handlar om att Kontigo Cares kunder bland myndigheter slipper sin tidigare oro kring GDPR:s efterlevnad, enligt Maria Winkvist.

– När Schrems II-domen kom i juli 2002 märkte vi att det blev svårare för oss att få sluta avtal med våra kunder. De var intresserade av vår tjänst, men i slutskedet när deras jurister granskade avtalen kom GDPR ofta på tal. Upphandlingarna pausades på grund av frågetecken kring GDPR-efterlevnaden eftersom vi använde Microsofts molnbaserade lösning Azure.

Bakgrunden till det är att jurister, dataskyddsexperter och andra under de senaste åren har varit oroliga för att myndigheter i USA med hänvisning till landets lagstiftning ska kunna tvinga företag att lämna ut personuppgifter om svenska och andra EU-länders medborgare.

I Schrems II-målet slog EU-domstolen den 16 juli 2020 fast att det så kallade Privacy shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Maria Winkvist nämner att kunderna på senare tid blivit allt mer medvetna inom GDPR-området.

– Kunderna känner att de vill ha ökad GDPR-säkerhet. De har fått en ökad förståelse och en helt annan kravställning vad gäller GDPR. Visserligen pågick Cloud Act-debatten innan Schrems II-domen kom, men kunderna var tidigare inte fullt medvetna om vad GDPR innebar. Det har helt klart förändrats, nu har det landat och kunderna blivit mer medvetna om frågorna, säger hon.

Efterfrågar kunderna att ni använder just en svensk molntjänst?

– Nej, det har kunderna nog kanske inte riktigt haft som krav. Vi pratar om vår molntjänst som en helhetslösning. Kunderna är nog inte så medvetna om att det är en svensk molnlösning som vi har. Det känns som vi själva är mer drivande i att gynna en svensk leverantör, säger Maria Winkvist.

Maria Winkvist framhåller även att hållbarhet blivit allt viktigare i kundernas kravspecifikationer. Man måste komma bort från ’slit och släng’. Det gäller att förlänga livslängden även för medicintekniska produkter, anser hon.

– Personligen tycker jag att det är roligt att Kontigo Care kan gynna en svensk mindre aktör som har fokus på hållbarhet. Vi uppskattar att Binero har ansträngt sig och utvecklat en miljöstrategi, säger Maria Winkvist, som beskriver Bineros datacenter är “mycket energisnåla”.

Hon påpekar att datacenter utan överdrift är väldigt energislukande anläggningar, och om de drivs på fel sätt förvandlas de snabbt till miljöbovar.

– Bineros datacenter i Vallentuna använder till exempel förnybar energi och genererar återanvändbar värme till invånarna i kommunen. Det här är helt unikt och som första datacenter i världen har deras anläggning nu erhållit certifieringen Fossil free data center, säger hon.

Text av Boel Halldén

Artikeln publicerades ursprungligen i Insiktmedicin.se (Länk)