Maria Winkvist och Ulf Kindefält på eHälsobolaget Kontigo Care i Uppsala har gjort en företagsresa utanför Sveriges gränser. Genom deltagande i flera tillväxtprogram hos Almi Företagspartner i Uppsala har expansionen fått en skjuts. Foto: Mediehuset UNT

De revolutionerar beroendevården med digital tjänst

Det började med en idé om att göra vården bättre och mer tillgänglig genom ny teknik. Uppsalaföretaget Kontigo Care har på bara några år växt till sig rejält, vunnit eHealth Awards och expanderat en bra bit utanför Sveriges gränser. ”Tittar man noga på det vi gör är det ganska ovanligt”, konstaterar Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care.

I ett mysigt kontor i Påvel Snickares gränd, alldeles intill Stora Torget i Uppsala, sitter eHälsobolaget Kontigo Care. Idag, fem år efter att företaget påbörjade sina kliniska studier, är de femton anställda som på olika sätt bidrar till att hjälpa individer och familjer samt föra utvecklingen framåt inom digital beroendevård. Det fanns ett klart behov när Kontigo Care rullade ut sin tjänst. En tjänst som syftar till att hjälpa individer med beroendeproblematik att undvika återfall, vilket enligt Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care, är den största utmaningen med dagens beroendevård.
– När det kommer till beroendebehandling behöver man ofta mer vård än vad man har tillgång till. De här individerna behöver få stöttning under längre tid, så jag är väldigt glad att vår lösning har fått ett så pass varmt mottagande, säger hon.

Previct i hälften av Sveriges kommuner

Lösningen Kontigo Care kommit med, som nu hälften av Sveriges kommuner använder i sin beroendevård, är en digital plattform vid namn Previct. Med hjälp av avancerad AI får användaren en digital nykterhetskompis som både peppar när det känns tufft och som har kapacitet att upptäcka risk för återfall genom att analysera användarens beteende.
– Och viktigast av allt är att den hjälper individen att på ett effektivt sätt få rätt hjälp tillbaka till ett beroendefritt liv, fyller Maria i.
Den som har alkoholberoendeproblematik och får hjälp av Previct får bland annat tillgång till en liten, diskret alkoholmätare som kan bäras med i fickan. Utöver de tre–fyra alkoholmätningar användaren gör om dagen så får han eller hon också föra dagbok i form av att registrera känslor och sinnestillstånd under lätthanterliga former som att ange sitt mående utifrån ett färgspektrum.
– Det vi gör är att vi erbjuder vården ett verktyg för att kunna hjälpa betydligt fler med beroendeproblematik på ett mer individanpassat och säkert sätt. Det krävs en motiverad individ på andra sidan, och då är det fascinerande att se vad Previct kan göra för enskilda individer och deras familjer, säger Maria.

Den digitala plattformen Previct i kombination med en portabel alkoholmätare utgör Kontigo Cares lösning. Den hjälper individer med beroendeproblematik att undvika återfall. Foto: Mediehuset UNT

Ända sedan start har Kontigo Care månat om att tillgodose hållbarhetsaspekter i så stor utsträckning som möjligt. Maria nämner bland annat alla resor som sparats in genom att patienter sluppit transportera sig för att genomföra regelbundna tester. Hon berättar också att de idag använder sig av en svensk molnleverantör som återanvänder restvärme för sin data. Dessutom återanvänds alkoholmätarna.
– När en individs användningsperiod löpt ut skickas mätaren tillbaka till oss, varpå vi byter ut vissa komponenter och hygiendelar. Därefter är mätaren redo att användas på nytt, berättar Maria.

Utveckla Platformen

Idag ligger huvudfokus hos Kontigo Care på att fortsätta utveckla plattformen, bland annat för att kunna hjälpa flera med olika typer av beroendeproblematik, samt att expandera – både i Sverige och internationellt. Redan nu finns tjänsten i Finland, Norge och Holland, och målsättningen för 2022 är att lansera tjänsten i Tyskland. Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care, berättar att de jobbar för att kunna hjälpa människor i hela världen.
– Beroendeproblematiken är ett globalt problem där åtgärderna är eftersatta överallt. Det är ett område för få har fightats för under åren, så vi har ett jobb att göra. Vi vill rädda så många liv som möjligt, och det känns verkligen som att vi är på rätt väg då vi möts av en stor nyfikenhet och beundran av såväl användare som av vården, säger han.
Maria understryker också deras vinst i eHealth Awards 2018 som ett bevis på att de gör relevant skillnad.
– Det var helt fantastiskt att få stå inför en publik på uppåt 5 000 personer och ta emot ett pris för något som man varit med och skapat som kan hjälpa en stor patientgrupp som är i behov av hjälp.

År 2018 vann Kontigo Care eHealth Awards 2018, vilket både Ulf och Maria ser som ett bevis på att de gör relevant skillnad. Foto: Mediehuset UNT

Ny marknader

Att nå ut på marknader utanför Sveriges gränser är sällan en spikrak resa. För Kontigo Care gjordes många omvägar kortare genom att de deltog i olika tillväxtprogram hos Almi Företagspartner i Uppsala. Ett av dessa var exportnätverket som bland annat innefattade föreläsningar, nätverkande med andra företagare i motsvarande expansionsfas samt sessioner med företagscoach.
– Det är berikande att ta del av hur andra företag gjort sin resa ut i världen. En viktig lärdom jag tog med mig är den om vikten av rätt kontakter. Det är lätt att tro att det finns ett facit för hur det fungerar. En marknad kan till synes vara helt rätt men ändå bli fel om du inte hittar rätt partner. Du behöver det där som blixtrar till – de rätta kontakterna som förstår sig på och tror på det du gör. Då kan det hända saker snabbt, säger Maria.
Ulf konstaterar också att kontakterna som knöts under nätverksträffarna. Det var minst lika värdefulla som lärdomarna de fick med sig från föreläsningar och coachningstillfällen.
– Utbytet vi fick genom att ta upp och diskutera våra olika expansionsresor var stort. Dessutom har de kontakter vi knöt med andra företagare varit till hjälp vid många tillfällen. Vår expansion och internationalisering har underlättats påtagligt genom den skjuts vi fått via Almi, konstaterar Ulf.

Ulf och Maria har bland annat ingått i ett exportnätverk via Almi Företagspartner, vilket gjort att deras internationalisering gått smidigare. Foto: Mediehuset UNT

Previct och internationell tillväxt

Ytterligare ett forum för företag och andra aktörer med koppling till internationell tillväxt som Almi står bakom är Uppsala International Business Week som i år går av stapeln den 25–28 januari. Under dessa dagar erbjuds ett brett utbud av inspirerande och informativa webinarier inom området internationalisering. Både Ulf och Maria på Kontigo Care deltog under Uppsala International Business Week i fjol, och även här upplever de att de fick med sig både inspiration och värdefulla insikter.
– Den här typen av miljöer inspirerar. Att få höra om andra företagares framsteg och motgångar bidrar med nya perspektiv. Man får råg i ryggen att passera stadiet lagom bra, och ta språnget vidare. Utanför Uppsala och Sveriges gränser, även om det kan kännas lite läskigt. Fjolårets UIBW gav mig en stark ”klart vi ska ut i världen och testa”-känsla, berättar Ulf avslutningsvis.

FAKTA

Artikeln, exportnätverket i Uppsala län, Almis företagscoachning och Uppsala International Business Week är en del av Smart Tillväxt. Som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

Är du intresserad av att delta i Almi Uppsalas exportnätverk under våren? Kontakta Linus, Pia eller Mikael för mer information. Här på Almis hemsida hittar du deras kontaktuppgifter.

Läs med om årets program under Uppsala International Business Week den 25–28 januari här på Almis hemsida.