Digital beroendevård

Digital beroendevård

Rätt insats till rätt individ i rätt tid

Previct® Alcohol

Previct Alcohol

En nykterhetscoach i mobilen »

Previct® Family

Previct Family

Stöd för hela familjen »

Previct® Gambling

Previct Gambling

Hantera ditt spelsug »

Previct - en digital plattform för beroendevård

Digital beroendevård hjälper både patienter och vårdgivare

Du som är vårdgivare eller behandlare letar kanske efter ett sätt att effektivisera och samtidigt stärka insatserna för den som lider av skadligt bruk av alkohol eller spel. Previct® är en öppen kanal direkt till dina klienter, som förser dig med realtidsinformation om nykterhet, mående, ökade risker för återfall och mycket mer.

Previct i 3 enkla steg

Som behandlare skapar du och patienten en personligt anpassad vårdplan. Patienten får sin diskreta alkoholmätare och laddar ner appen till sin mobil. Nu är ni sammankopplade och redo att börja.

Patienten utför dagligen ett förutbestämt antal nykterhetstester, resultatet syns direkt i din vårdportal. Du får dagligt underlag inför ert nästa möte. Dessutom har Previct möjlighet att förutse återfall upp till tre dagar innan de ens sker.

Användaren av appen får varje dag uppgifter att utföra i mobilen, stöd till ett positivt beteendemönster och chansen att bryta negativa banor samt svara på frågor om sitt mående. Resultaten fungerar som underlag vid ert nästa samtal.

Previct är en behandlingsplattform med stöd av avancerad AI

Med stöd av avancerad AI

Vi har identifierat flera digitala biomarkörer som tidigt kan användas till att identifiera återfall och snabbt prioritera upp de patienter som har störst behov av dina punktinsatser just nu. Arbetet effektiviseras samtidigt som kvalitén höjs avsevärt. Tilliten mellan dig och din klient ökar då ni båda känner till hur det gått med nykterheten sedan ni senast sågs. Men Previct® underlättar inte bara för dig, utan fungerar även som ett stöd och en coach som dagligen underlättar och motiverar till vidare nykterhet för dina klienter. Du skapar enkelt individanpassade vårdplaner och stora delar av vården utför patienten själv i lugn och ro i sin egen hemmiljö. Bra, eller hur?

Previct® är en medicinteknisk produkt utvecklad i nära samarbete med vården. Previct används idag av ett stort antal vårdgivare i över 100 kommuner runt om i landet, företagshälsovård, specialistvård och i flera europeiska länder. Ett verktyg för en modern, effektiv beroendevård helt enkelt..

Bättre vård för mindre pengar

Att använda Previct kostar en bråkdel av kostnader för avgiftningar, tvångsomhändertagningar, placeringar eller omhändertaganden av barn. Som behandlare får du dessutom möjligheten att hjälpa fler patienter, med inte bara bibehållen utan bättre kvalitet på vården. Med rätt information och analysstöd kan samtalen bli effektivare, du få möjligheten att ha tätare men kortare interaktioner. Med mätbaserad information om patienterna och vårdportalens föreslagna prioriteringar och återfallsprediktion, vet du vilka patienter som är gröna, gula eller röda och kan därmed fördela resurser och insatser så att de med störst behov får mest stöd. Previct hjälper både individen och samhället i stort, eftersom fler patienter kommer snabbare tillbaka till arbetslivet till en lägre behandlingskostnad.

Vårdgivare

Vi hjälper vårdgivare att hjälpa

Previct är ett verktyg som håller på att revolutionera beroendevården. Du får information om din patients mående och nykterhet i realtid och hjälp att förutse återfall innan de sker. Previct ger också möjligheten för tätare och snabbare interaktioner och möjligheten att involvera hela familjen i behandlingen. Du får ovärderlig kunskap och patienten får ett dagligt hjälp genom beteendeterapi, en väg till ett djupare och mer konstruktivt behandlingssamtal.

Kontakta oss

Undrar du över något?

Vill du komma i kontakt med oss, fråga om digital beroendevård, veta mer om Previct eller något helt annat? Ring vår support eller klicka bara på knappen.

Kontakta mig. Jag vill veta mer.

Våra historier

Det här är historierna, våra historier. Vi som använder Previct®, i jobbet eller för att kämpa mot beroende. Det här är historierna om hur vi vinner små segrar varje dag, eller stora – som att till slut bli fri från beroendet. Det här är inga case. Det här är våra liv.

Loading…