Previct är digital beroendevård

Digital beroendevård

Rätt insats till rätt individ i rätt tid

Previct® Alcohol

Previct Alcohol

En nykterhetscoach i mobilen »

Previct® Family

Previct Family

Stöd för hela familjen »

Previct® Gamble

Previct Gambling

Hantera ditt spelsug »

Previct - en digital plattform för beroendevård

Fri från beroende, fri att leva livet

Previct är en digital plattform för beroendevård. Det är också är en digital länk mellan dig och din behandlare, dina nära och kära. Och Previct är en nykterhetskompis som peppar dig när det känns som svårast, och kan upptäcka återfall innan det ens hänt genom analysera ditt beteende och beroende med hjälp av avancerad AI, bra eller hur?

Men viktigaste av allt – Previct är vägen ur beroende tillbaka till livet.

Hur kan Previct hjälpa dig »

Previct i 3 enkla steg

Som behandlare skapar du och patienten en personligt anpassad vårdplan. Patienten får sin diskreta alkoholmätare och laddar ner appen till sin mobil. Nu är ni sammankopplade och redo att börja.

Patienten utför dagligen ett förutbestämt antal nykterhetstester, resultatet syns direkt i din vårdportal. Du får dagligt underlag inför ert nästa möte. Dessutom har Previct möjlighet att förutse återfall upp till tre dagar innan de ens sker.

Användaren av appen får varje dag uppgifter att utföra i mobilen, stöd till ett positivt beteendemönster och chansen att bryta negativa banor samt svara på frågor om sitt mående. Resultaten fungerar som underlag vid ert nästa samtal.

Previct är en behandlingsplattform

Previct – för en modernare och effektivare beroendevård

Previct är en digital behandlingsplattform som förser behandlaren med ovärderlig information om användarens nykterhet, mående och beteende här och nu, trender över tid och till och med vad som kommer att hända i framtiden. Informationen analyseras med hjälp av AI och så kallade digitalabiomarkör, en sorts digitala fotspår. Resultaten används sedan för att förutse återfall och ge stöd i appen som hjälper användaren att bryta negativa beteendemönster och skapa positiva vanor. Plattformen blir ett ovärderligt stöd och ett komplement till pågående KBT-, MI-, ACT-, CRA- och tolvstegsbehandling, Previct är med andra ord helt oberoende av vilken behandlingsform du använder.

Beroendevård som skapar tillit

Tilliten mellan vårdgivare och klient ökar då båda känner till hur det gått med nykterheten sedan senast samtalet. Men Previct® underlättar inte bara samtalet, utan fungerar även som ett stöd och en coach som dagligen underlättar och motiverar till vidare nykterhet hos klienterna. Men hjälp av Previct skapas enkelt individanpassade vårdplaner och stora delar av vården utför patienten själv i lugn och ro i sin egen hemmiljö. Bra, eller hur?

Previct® är en medicinteknisk produkt utvecklad i nära samarbete med vården. Previct används idag av ett stort antal vårdgivare i över 100 kommuner runt om i landet, företagshälsovård, specialistvård och i flera europeiska länder. Ett verktyg för en modern, effektiv beroendevård helt enkelt.

Previct – en digital plattform för en mänskligare, jämlikare och tillgängligare beroendevård.

Vårdgivare

Vi hjälper vårdgivare att hjälpa

Previct är ett verktyg som håller på att revolutionera beroendevården. Du får information om din patients mående och nykterhet i realtid och hjälp att förutse återfall innan de sker. Previct ger också möjligheten för tätare och snabbare interaktioner och möjligheten att involvera hela familjen i behandlingen. Du får ovärderlig kunskap och patienten får ett dagligt hjälp genom beteendeterapi, en väg till ett djupare och mer konstruktivt behandlingssamtal.

Previct - en digital plattform för beroendevård

Digital beroendevård hjälper både patienter och vårdgivare

Du som är vårdgivare eller behandlare letar kanske efter ett sätt att effektivisera och samtidigt stärka insatserna för den som lider av skadligt bruk av alkohol eller spel. Previct® är en öppen kanal direkt till dina klienter, som förser dig med realtidsinformation om nykterhet, mående, ökade risker för återfall och mycket mer.

Kontakta oss

Undrar du över något?

Vill du komma i kontakt med oss, fråga om digital beroendevård, veta mer om Previct eller något helt annat? Ring vår support eller klicka bara på knappen.

Kontakta mig. Jag vill veta mer.

Våra historier

Det här är historierna, våra historier. Vi som använder Previct®, i jobbet eller för att kämpa mot beroende. Det här är historierna om hur vi vinner små segrar varje dag, eller stora – som att till slut bli fri från beroendet. Det här är inga case. Det här är våra liv.

Loading…