Kontigo Care i varannan kommun – utvecklar ny app

Uppsalabaserade Kontigo Care, med vd Ulf Kindefält (till vänster) har i dag avtal med hälften av Sveriges kommuner. På bilden till höger visar en vårdgivares portal och verktyget Breathalyzer. Foto:Pressbilder

Uppsalabaserade Kontigo Care utvecklar en applikation för iris- och pupilldeduktion som kan användas för drogmonitorering. Utvecklingen av lösningen, som bygger på egenutvecklad teknik baserad på avancerad algoritm och maskininlärning, är nu i slutfasen.

Läs artikeln på: Kontigo Care i varannan kommun – utvecklar ny app (dagensmedicin.se)

Text: Jonny Sågänger

En pilotstudie är planerad till början på nästa år och en applikation kan – om allt går enligt planerna – komma att lanseras på marknaden 2024, säger Previcts vd Ulf Kindefält i en längre intervju.

I intervjun beskriver han även hur företaget utvecklas ekonomiskt.

Kontigo Care grundades 2013 har tidigare utvecklat e-hälsoplattformen Previct, som används för diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Previct lanserades på marknaden 2016 för behandling av alkoholmissbrukare.

I dag har företaget avtal med hälften av Sveriges kommuner.

– Med hjälp av den nya applikationen för iris- och pupilldeduktion vid drogmonitorering kan användaren analysera ögat hemifrån och även i svåra miljöer. Pupillen förändras beroende på vilken drog individen är påverkad av – pupillen kan både bli större och mindre och reaktionstiden påverkas, säger Ulf Kindefält, vd för Kontigo Care, till Digital Hälsa.

Även andra fysiologiska förändringar av ögonen sker, beroende på vilken drog som används.

– Exempelvis opiater gör pupillen mindre medan bensodiazipiner vidgar pupillen, liksom när pupillen utsätts för starkt ljus, säger Ulf Kindefält.

Det finns en viktig poäng med att inte utveckla en it-lösning som enbart fungerar för en viss typ av drog – för de utvecklas hela tiden, enligt Ulf Kindefält.

– Det intressanta är att se vilken påverkan droger har, vilket det finns data och forskning kring. Det finns till exempel vissa droger som gör att en drogpåverkad inte kan flytta ögonen i sidled eller korsa ögonen utan att det märks eftersom det ger ryckningar, säger Ulf Kindefält.

Kontigo Cares grundare hade insett att det fanns behov av en lösning för att hantera utfallet i beroendevården där 80 procent av patienterna får återfall.

– Idén var att med hjälp av digital teknik behandla människor med beroendeproblematik på distans hemifrån. Den största delen av den svenska beroendevården bedrivs inom kommunerna och av socialtjänsten, så det är där 90 procent av kunderna till Previct återfinns, säger Ulf Kindefält.

Kontigo Care har i dag avtal med hälften av de svenska kommunerna.

De flesta av individerna som i dag behandlas med hjälpa av e-hälsoplattformen är beroende av alkohol. De måste göra alkoholtester tre gånger varje dag, svara på frågor, markera hur de mår, beskriva känslor som de har och så vidare – olika parametrar som sedan omvandlas till data.

– Det är därför vi kan förutsäga återfall en till tre dagar i förväg. Efter att vi sett en förändring i individens beteende skickar vi ut en varning till vårdgivaren och klienten, som på så sätt blir uppmärksammade på att en förhöjd risk finns efter att han eller hon ändrat sina vanor, säger Ulf Kindefält.

Varningarna baserar Kontigo Care på digitala biomarkörer som tagits fram i forskning baserad på kliniska studier bland annat på Akademiska sjukhuset.

– Vi ser mönster i den datan. Vi bygger vidare på hundratusentals mätningar som skett sedan Previct lanserades och tusentals klienter i socialtjänsten som har använt vår lösning, säger Ulf Kindefält.

Previct, som också används i behandlingen av spelmissbrukare, omsätter i dag cirka 30 miljoner kronor om året. I fjol ökade Kontigo Cares omsättning med 20 procent till 24,5 miljoner kronor. Företaget visade under fjolåret ett minusresultat på 1 miljon kronor.

– Vi är en vidareutveckling av en startup och har investerat hårt under många år för att få fram en produkt till marknaden och sedan marknadsföra den. Vi vänder oss till den kommunala omsorgen, där det inte finns en tradition att mäta effekt eller kvalitet, säger Ulf Kindefält.

Med Previct får kommunerna tillgång till ett verktyg och en metod för att mäta och hålla koll på kvalitet.

– Klienternas nykterhet på daglig basis blir synlig och aktiv coachning i realtid baserat på data om mående och andra parametrar blir möjligt. Förändringsledning och ersättningsmodeller måste utvecklas i den offentliga vården för att digitaliseringen ska ta riktig fart.

Kontigo Cares omsättning utvecklas enligt företagets vd, men han kan i dag inte kommentera resultatet för tredje kvartalet. Det beror på att bolaget är börsnoterat sedan 2015 och siffrorna för tredje kvartalet ännu inte är offentliga.

Ulf Kindefält framhåller att bolagets teknik blir alltmer utbredd.

– Tillväxten kommer till 50 procent från att befintliga kunder ökar tillämpningen av Previct, medan de resterande 50 procenten från rekrytering av nya kunder, säger Ulf Kindefält.

E-hälsoplattformen Previct finns också i Finland där bolaget samarbetar med den största vårdgivaren inom beroendevården. Kontigo Care har också drivit ett pilotprojekt i Nederländerna och ser Tyskland som en intressant framtida marknad.

– Vi testade produkten tidigare i en pilot i Norge – men den fick avbrytas på grund av pandemin eftersom landets socialtjänst och kommuner lade ner allt utom smittspårning.

Den första prototypen för iris- och pupilldeduktion tog Kontigo Care fram förra sommaren.

Under det senaste året har företaget utvecklat och förfinat algoritmer, så att AI-baserade lösningar ska kunna användas på ett effektivt sätt – det vill säga fungera i en smartphone.

– AI-processen konsumerar mycket data, och om användaren snabbt ska kunna få ett resultat i sin smartphone så måste vi naturligtvis utveckla och förfina lösningen.

 Ulf Kindefält kan inte säga hur lång tid det tar att få fram en färdig produkt.

– Men vi har som mål att inom någon månad vara klar med första fasen av utvecklingen. Därefter kan vi skicka in en ansökan om etisk prövning för pilotstudien som är planerad till början av nästa år och då måste produkten vara klar, säger han.

Resultatet av studien hoppas bolaget kunna publicera före sommaren nästa år.

Finansieringen av utvecklingen ska ske med eget kapital i kombination med lån eller att gå till aktieägarna. Bland bolagets större ägare finns enligt Ulf Kindfält exempelvis Avanza Pension, bolagets vice ordförande Mårten Karlsson som ensam äger 8–9 procent, ett antal tyska fonder, några privata investerare och småsparare.

– Vi har en ganska bra egen kassa, vi växer och drar in pengar via Previct Alkohol – då det ska räcka en bit, men jag tror vi är i behov av förstärkning för att kunna ha en buffert under kommande året. Vi tittar på olika lösningar, säger Ulf Kindefält.

När kommer Kontigo Care att ha en produkt för för iris- och pupilldeduktion på marknaden?

– Utvecklingsprojekt har många fallgropar och det kan bli en gropig väg framåt – men vi hoppas kunna lansera produkten under 2024, säger Ulf Kindefält till Digital Hälsa.