Drömmen om en vit jul

Vi har under året jobbat runt ett tema #ennykterdag som knyter an till den rapport som Växtzonsprojektet presenterade. I den har där fyra kommuner deltagit och använt Previct Alcohol (TripleA) under fem månader. Rapporten fastställer att en nykter dag i projektet kostade 143 kronor. En liten kostnad i jämförelse med andra insatser. I rapporten fastslog man en genomsnittlig förbättring på alla de parametrar vilket känns fantastiskt. Det är Myndigheten för Vårdanalys som fastslagit parametrarna för de resultat man önskade uppnå under en behandling. Har du inte läst rapporten kan du göra det här.

Under detta arbete började vi själva reflektera över stora och små mål. Till exempel hur man mäter resultat och landade då i resonemanget runt värdet av en nykter dag. En enstaka nykter dag kan kännas futtigt men om vi börjar utgå från att varje nykter dag är en stor seger för en individ och dess omgivning så ser man helt nya saker.

Det handlar kanske i det här fallet om en mamma eller pappa som är nykter på julaftonen. Vad är det värt för Linnea fyra och Anton sex år?

Nu närmar vi oss just jul och nyår, en mycket svår tid för alla de med beroendeproblematik och deras nära och kära. Vi har haft mycket positiva erfarenheter av hur Previct Alcohol (TripleA) har gjort skillnad för familjer och barn i dessa situationer. Vi vet också de begränsningar vård och omsorg står inför bemanning runt storhelger och det stöd som kan erbjudas. Tänk därför en extra gång inför jul och nyår, finns det någon individ eller familj som ett extra stöd som Previct utgör vilket skulle kunna resultera i #ennykterdag?

På vår hemsida kan du också läsa historier från klienter och kommuner.