Webbinarium med Stefan Sandström den 30/3 kl 10-11

Tema: Beroende, samsjuklighet och trauma

Om Beroende, samsjuklighet och trauma. Kontigo Care är en ledande aktör inom digital beroendevård som regelbundet håller inspirationsstunder och webinars på olika teman kopplat till beroende och samsjuklighet. Vi brinner för att dela med oss av kunskap i forskningens och teknikens framkant. Vi inspireras tillsammans till att våga ta tekniken till hjälp för att effektivisera vården samtidigt som vården blir mer jämlik och inkluderande.

Nu bjuder vi in till webinar med leg psykolog, författare och föreläsare Stefan Sandström, som har skrivit många böcker och är en mycket flitigt anlitad och uppskattad föreläsare. Läs mer om Stefan här:  http://www.spfab.se/

Samsjuklighet vid beroendesjukdomar

Stefan kommer i sitt webinar knyta an till det högaktuella området samsjuklighet vid beroendesjukdomar och varför det är så viktigt att sambehandla. Han kommer även att belysa samsjuklighetstillstånd som trauma, personlighetsstörningar, depression, ångesttillstånd, anknytningsstörningar och ADHD. Webbinariumet  kommer särskilt att belysa trauma då det är det mest välbelagda samsjuklighetstillståndet vid beroende. Trauma kan också skapa de andra psykiska störningarna (med undantag för ADHD) och utgör en stor risk för återfall om det inte behandlas. Även anknytningsstörningar och dess koppling till beroenden kommer diskuteras.

Målgrupp
Webinaret vänder sig till dig som möter patienter, brukare och klienter med beroendeproblematik.

När
30 mars 10.00-11.00 digitalt

Anmälan
Webinariet är kostnadsfritt men krav på att du är diplomerad i Previct. Om du ännu inte är diplomerad i Previct finns det möjlighet att gå den digitala utbildningen, se information nedan.

Anmälan senast 24 mars till maria.sjolund@kontigocare.com OBS! Märk anmälan med titel på webinaret.

Välkommen!