Inspirationsdag om digital beroendevård och arbete för tryggare barn och familjer

Kalix kommuns informationsansvarige, Reine Sundqvist, besökte inspirationsdagen om digital beroendevård för att få veta mer om hur arbetet med barn och familjer i familjer med beroendeproblematik kan se ut.

 

Vill du hjälpa en anhörig som har problem med beroende?

Har du någon i din närhet som dricker eller spelar för mycket? Börjar du oroa dig för att det håller på att gå över gränsen? Eller kanske har det redan gjort det? Första steget för att hjälpa någon är att våga prata, men det kan kännas som ett väldigt svårt steg att ta. Var och hur ska man börja? En bra start är att berätta för personen var de kan vända sig för att få råd och stöd.

De flesta kommuners socialtjänst har öppenvårdsmottagningar dit man kan vända sig utan att behöva registrera sig. Eftersom de vet hur jobbigt det kan kännas att bara ringa eller besöka dem. Företagshälsovård eller privata mottagningar med specialiserade alkohol- och drogterapeuter kan vara ett annat bra alternativ. Fråga oss så hjälper vi dig vidare.

Previct Family® finns för att beroende inte bara påverkar den som dricker eller spelar för mycket. Det påverkar hela familjen – men kanske mest av allt barnen. Plattformen ger en möjlighet för närstående till den beroende att få ta del av behandlingen genom att själva svara på måendefrågor. Och dessutom få stöd i sina upplevelser av att vara närstående till någon med beroendeproblematik. Previct Family hjälper behandlare att skapa en mer heltäckande bild av hur hela familjen mår och vilket stöd som kan behövas. Det är inte ovanligt att till exempel barn i en familj där någon är beroende far illa på sitt håll, och också behöver en kommunikationskanal till någon som kan stötta och hjälpa. Dessutom är det otroligt motiverande för den som är beroende att se att framstegen inte bara påverkar hen personligen utan att hens barns mående förändras på ett positivt vis.