Kontigo Care deltar i Medicinteknikdagarna

Medicinteknikdagarna som i år går av satpeln den 10e Oktober i Västerås är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter och landets medicintekniska kluster.

 Den 11e oktober kommer Markku Hämäläinen från Kontigo Care att hålla ett föredrag kallat ”An IoT based eHealth system for the treatment of addictive disorders”.
Läs mer i Medicinteknikdagarnas program.