Kontigo Care digitaliserar beroendevården med banbrytande AI-teknik och snabbväxande SaaS-plattform

Kontigo Care, som utvecklar och säljer banbrytande eHälsolösningar för beroendevården, har under 2021 expanderat med drygt 20 procent. Bolaget befinner sig i en intensiv tillväxtfas med planering för lansering i Tyskland, Baltikum och med en pågående lansering i Nederländerna samt ett fördjupat samarbete med den regionala vården i Sverige på agendan. Kontigo Cares extremt skalbara SaaS-affärsmodell, stabila intäktsbas och höga bruttomarginal bidrar till bolagets goda framtidsutsikter. Det berättar Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care.

Berätta om Kontigo Care och bolagets affärsidé

Kontigo Care utvecklar och säljer en AI-baserad eHälso-plattform som möjliggör effektiv distansvård vid beroendesjukdomar. Med unika digitala biomarkörer och AI-prediktioner kan återfall identifieras innan de inträffar och därmed minska stort lidande och stora besparingar kan göras. Bolaget grundades 2013 och noterades på Nasdaq First North 2015. Året därpå lanserade vi vår banbrytande e-hälsoplattform Previct, en skalbar SaaS-tjänst som i dagsläget används av 50 procent av Sveriges kommuner. Vårt långsiktiga mål är att på global nivå kunna leverera lösningar som med hög precision förutsäger återfall hos personer med beroendeproblematik innan de har inträffat.

På vilket sätt kan er SaaS-plattform bidra till att transformera och effektivisera beroendevården?

I dagsläget används personliga eHälso-tjänster mestadels inom friskvård och olika typer av egenvård. Den allra största nyttan är dock för patienter med kroniska sjukdomar, vilka i de flesta länder står för cirka 75 % av den totala vårdbudgeten. Beroendevård är traditionellt sett en lågdigital verksamhet med en omfattande effektiviseringspotential. Vår eHälsoplattform har en enorm potential att spara vårdresurser och göra patienterna nöjdare.

Hur har Kontigo Care utvecklats under 2021 och hur ser agendan ut för 2022?

Hittills i år har vi haft en tillväxttakt på drygt 20 procent. Vår potentiella marknad är mycket stor och i första hand siktar vi på expansion i Europa. Under 2022 fortsätter arbetet med att etablera oss i Nederländerna och Tyskland samt att stärka vår position i Sverige. Därefter väntar lansering i fler europeiska länder. Vi upplever att det just nu finns ett stort behov av digitalisering och effektivisering av beroendevården och att det i nuläget inte finns andra liknande lösningar. Under 2022 fortsätter utvecklingen av den droganalysapplikation som när den kan lanseras förstärker potential och värde för Previct. Att kunna monitorera drognykterhet ofta i blandmissbruk tillsammans med Previcts kapacitet att följa mående och andra variabler kopplade till beroendeproblematiken och samtidigt med AI-baserade prediktioner för återfall, gör Previct unikt på en global nivå.

Vilka faktorer gör Kontigo Care till en attraktiv investering för presumtiva aktieägare?

Vi har utvecklat och skapat en hållbar produkt som bidrar till långsiktig lönsamhet. Vi är ett finansiellt stabilt bolag med en skalbar SaaS-baserad affärsmodell med hög bruttomarginal. Vi har en stabil intäktsbas i form av licensintäkter och har på senare år utvecklats till ett välkänt varumärke i svenska kommuner. Vi står väl rustade för en fortsatt expansionsresa i såväl Sverige som i övriga Europa. Marknaden för banbrytande digitala vårdkoncept har fått en injektion under pandemin men det stora genomslaget är fortfarande framför oss.

FAKTA
Kontigo Care AB (publ) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq First North, kortnamn KONT.

Skribent: Annika Wihlborg

Läs DI bilagan här!