APPEN COACHADE CATRINE TILL NYKTERHET

Catrine Lindström hade många gånger försökt bryta sitt alkoholberoende. En bit in i tillfrisknandet hörde hon talas om en digital tjänst som hjälpt andra till nykterhet, och hon tog chansen. En app, kopplad till en trådlös alkoholmätare, blev hennes kompis på vägen till det nyktra livet som nu varat i ett år och åtta månader. Villanytt blev nyfiken på tjänsten som heter Previct, och vi bad Catrine berätta om hur det fungerar.

Läs hela artikeln här: Kontigo Care i Villa Nytt 2