Kontigo Care lanserar TripleG (numera Previct)

TripleG är ett eHälso-system för behandling av spelberoende. Genom att låta en vårdtagare regelbundet svara på frågor om deras beroende får behandlaren unik kunskap om individen i realtid vilket möjliggör förstärkt vård och tidigt identifiera återfall. TripleG använder samma vårdplattform som TripleA och en vårdtagare kan använda både TripleG och TripleA samtidgit. Vårdtagaren får kontinuerlig stöd i vardagen och bli medskapare i sin vård vilket gör att långsiktiga behandlingsresultat kan nås.