Kontigo Care lanserar TripleG (numera Previct)

TripleG (numera Previct Gambling) är ett eHälso-system för behandling av spelberoende. Genom att låta en vårdtagare regelbundet svara på frågor om deras beroende får behandlaren unik kunskap om individen i realtid vilket möjliggör förstärkt vård och tidigt identifiera återfall. TripleG använder samma vårdplattform som TripleA och en vårdtagare kan använda både TripleG och TripleA samtidgit. Vårdtagaren får kontinuerlig stöd i vardagen och skapar i sin vård så att hen når långsiktiga mål.

 

Previct Gambling

Previct Gambling hjälper dig att hantera ditt skadliga spelande. Det är ett digitalt stöd byggt på en mobilapp som är sammankopplad med din behandlares digitala plattform. Previct Gambling ger dig stöd och uppgifter som dagligen hjälper dig att bekämpa behovet av att spela.

Du får hjälp att skapa struktur i vardagen som ger nya, positiva rutiner och mönster, samt öka din förståelse för känslors påverkan på agerande eller hur tankefällor uppstår och hur du kan stoppa dem. Plattformen ska främst fungera som komplement till pågående KBT-, MI-, ACT- eller CRA-behandling. Men Previct hjälper dig också att snabbt komma i kontakt med din behandlare om spelsuget skulle bli för starkt. Som beroende är det viktigt att förstå hur upptrampade stigar och invanda mönster är lätta att falla tillbaka till. Previct skapar en ny, positiv struktur i din vardag och hjälper dig att hitta en ny väg framåt.

Läs mer här!