Ulf Kindefält, VD berättar om pandemi och Previct

Under coronapandemin har alkoholmissbruket ökat. Genom användning av digitala verktyget Previct® byggs en trygg och säker bro mellan klient och vården. Patienterna erbjuds stöd 24/7 i hemmet samtidigt som vården blir mer tids-och kostnadseffektiv.

Nu växer Kontigo Care på flera marknader, framförallt i Europa.

Missbruk av alkohol är ett stort problem. Och det växer. Man räknar med uppät 300 000 alkoholister i Sverige och närmare en miljon människor i riskzonen. Det är en tragedi för missbrukare och anhöriga, dessutom är det dyrt för samhället. För notan är hög. Alkoholrelaterade kostnader uppgär idag till 15 miljarder kronor. Men i spåren av pandemin är den goda nyheten att den digitala vårdrevolutionen har fått en skjuts framåt, menar Ulf Kindefält. vd på Kontigo Care:

Vi tror stenhårt på att den digitala varden behöver verktyg som Previct®. Idag finns appar och redskap för diabetes och andra kroniska sjukdomar. På samma sätt är det oerhört viktigt för de med beroendesjukdom att få stöd alla dygnets 24 timmar. Kontigo Care är ett bolag inom e-hälsa och ett stöd för värden inom behandling av framförallt alkohol- och spelberoende. På sikt vill man även utveckla systemet till att behandla narkotikaberoende – och en sådan app är bara några år bort. Den här modellen har varit lyckad pà flera plan. Fler klienter blir fria frän sitt beroende. Det blir också enklare
för dem att rehabilitera sig själva hemma. Att man är en god bit på väg att förändra beroendevärdenbekräftades när de av socialministern fick ta emot det mest prestigefylida priset i Norden rörande eHälsa,Health award 2018.

BÄTTRE VÅRD MED PREVICT

Namnet Previct är sprunget ur Predict och Prevent. Med verktyget kan man både förebygga fortsatt alkoholberonde samt förutsäga när en vårdtagare är på väg mot ett återfall. Systemet är utvecklat med Al-teknologi och bygger på att klienten blåser med regelbundenhet för att påvisa
sin nykterhet.
En stor utmaning för behandlaren är att förvissa sig om att patienten har hållit sig nykter. Med Previct behöver inte vårdmötet handla om detta utan kan lägga fokuspå samtal och planering framåt. Personen upplever också ett ökat självförtroende tack vare regelbundna nykterhetstester, menar Ulf Kindefält.