Ulf Kindefält, VD berättar om pandemi och Previct

Under coronapandemin har alkoholmissbruket ökat. Genom användning av digitala verktyget Previct® byggs en trygg och säker bro mellan klient och vården. Patienterna erbjuds stöd 24/7 ihemmet samtidigt som vården blir mer tids-och kostnadseffektiv.

Nu växer Kontigo Care på flera marknader, framförallt i Europa.