Med livet som insats – Magasin Uppsala

Läs hela artikeln här!

Startade Kontigo Care

SOMMAREN 2011 var Daniel Benitez tillbaka för rehab på Lindalens behandlingshem i Forsa utanför Hudiksvall. Han hade varit där förut. Han var inte heller ensam om återfallen.
– Sex veckors rehab är sällan lösningen på 15 års missbruk. Och då har ändå Sverige ett av världens bästa program för alkoholrehabilitering, säger Daniel Benitez, grundare av mHealth-bolaget Kontigo Care i Uppsala och själv nykter alkoholist.

Alkoholmätare kopplad till en app

KONTIGO CARE har tagit fram TripleA (nu Previct), en medicintekniskt klassad alkoholmätare som är kopplad till en app i telefonen via Bluetooth. Appen uppmanar användaren att utföra ett test vid slumpmässiga tidpunkter flera gånger per dag. Samtidigt tar telefonens kamera en selfie som skickas till terapeuten eller stödkontakten (för att visa att rätt person utför testet). Den beroende får alltså hjälp med att bevisa sin nykterhet. För vården och eventuellt även för anhöriga och arbetsgivare och delta i terapeutisk verksamhet efter behandlingen. Båda är viktiga delar i att lyckas vara nykter i ett år. Vilket ofta ses som kvittot på en permanent nykterhet.

Återfall inom 2-3 månader

– Vi vet i dag att de flesta återfallen sker inom 2–3 månader efter behandlingen. Det är när den beroende kommer tillbaka till vardagen. Ofta till trasiga familjeförhållanden och ensamhet eftersom även jobbet många gånger har förlorats, som behovet av stöd är som störst. Om den beroende ändå får ett återfall, kan vi fånga upp detta väldigt snabbt och sätta in hjälp i tid innan återfallet får för stora konsekvenser, berättar Daniel Benitez.

Ett Vinnova-bidrag på 4,7 miljoner kronor och support från Uppsala Innovation Centre gjorde det möjligt att lansera TripleA tidigare i höstas. Branschkännare menar att TripleA har potential att förändra missbruksvården. Just nu pågår kliniska studier vid Akademiska sjukhuset, som omfattar cirka 100 personer, för att studera vilka effekter produkten har för beroendevården.

– Den svenska alkoholvården kostar omkring 30 miljarder kronor varje år. Med den här produkten som komplement kan vården göras mer effektiv. Vi kan få ny big data som kartlägger beroende- sjukdomen. På sikt kommer vi att kunna se cykler i beroendet tydligare, bryta destruktiva mönster i vardagen och få indikationer om när det är högre risk för ett återfall, och då sätta in förebyggande insatser.