Mobil alkomätare ökar nykterhet

Alkomätare i mobilen fick människor med för högt alkoholintag att drastiskt minska sin konsumtion och förbättra hälsan.  Proverna delades direkt med anhöriga och motivationen att hålla sig nykter ökade. Nu redovisas resultat av en studie. Alkomätaren är en medicinteknisk produkt som fästs på mobiltelefonen. Till mätaren kopplas en app som registrerar resultatet över tid och kan delas med andra.