MHealth: ett explosivt men utmanande område – Ny teknik

Mobile Health, eller mHealth, är ett område som ökar starkt i och med användandet av mobil teknologi för kommunikation inom hälso- och sjukvård. Vinsterna är många men det är också ett område med både utmaningar och fallgropar.

Alla prognoser pekar på att vi i framtiden inte kan vårda alla patienter på sjukhus utan vård och undersökningar måste kunna ske på distans. Samtidigt ökar intresset för mobila hälsolösningar, både från de som vill behålla hälsan och de som vill återvinna den. Prevas har förmånen att träffa personer och företag som söker utvecklingsstöd för att förverkliga sina produktidéer, ofta till nytta för både människor och samhälle.

Däremot är inte alla medvetna om de tuffa kraven på medicinteknisk utrustning i kombination med säkerhetsfrågor runt uppkopplad utrustning. Här kommer Prevas erfarenhet och kompetens kring att genomföra utvecklingsprojekt inom området till stor nytta. Kristoffer Andersson är konsultchef på Prevas i Uppsala med erfarenhet från flera utvecklingsprojekt inom medicinteknik och hälsovård.

– Det första, största och samtidigt tydligaste värdet, är det som kommer samhället till gagn. Vi kan effektivisera vården, minska köerna och samtidigt göra vården mer personligt anpassad. Dessutom skapar den besparing som samhället gör ett överskott som kommer entreprenörer och idégivare till del, konstaterar Kristoffer Andersson.

Traditionell teknik och nya lösningar

Tillsammans med sina kollegor ser han en annan trend, inte minst bland medelålders människor som vill leva sundare. Det handlar om ett ökat ”kundintresse” från människor som vill förbättra sin livskvalitet och samtidigt själva styra över utvecklingen.

– Det har helt enkelt skapat en marknad kring både förebyggande, uppföljande och egenvårdslösningar. Dessa människor är själva villiga att betala för det som väcker deras intresse, menar Kristoffer Andersson.

Samtidigt erbjuder mobilhälsa, eller mHealth, en helt annan tillgänglighet än vad vi traditionellt är vana vid. I dag kan vi alltid ha en datainsamlare i form av mobilen med oss, ofta i kombination med olika typer av sensorer. Med hjälp av utrustningen så kan vi både personligen ta del av vår hälsostatus men även skicka den via molntjänster till vårdpersonal för bedömning.

Möjligheten att kombinera traditionell teknik med nya lösningar ger upphov till produkter som vi inte ens kunde tänka oss för bara ett tiotal år sedan. Ett sådant exempel är produkten TripleA, utvecklad av företaget Kontigo Care med stöd av Prevas.

– Systemet är egentligen en kombination av en traditionell alkoholmätare för utandningsluft, en smart telefon och en avancerad databas. Sammantaget representerar systemet en revolutionerande produkt för uppföljande behandling, berättar Kristoffer Andersson.

Under våren var TripleA nominerad som finalist till Guldmobilen i kategorin ”Do-Gooder of the Year”, vilket visar höjden på produkten. Och ändå är det bara början.

– De sensorer som finns i dag och de data vi kan samla in gör det möjligt att leverera prediktiva analyser, där vi alltså levererar framtiden till beroendevården genom att meddela vem som riskerar återfall, varför det kommer att inträffa och när det kommer att ske. Det gör att beroendevården kan allokera sina resurser på ett bättre sätt genom att erbjuda rätt vård till rätt person och därigenom förhindra ett återfall redan innan det inträffar, berättar Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh.

Läs mer: Så fungerar Previct

Ett annat exempel är Zenicor Medical Systems och deras Zenicor-EKG för diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Den mobila, uppkopplade enheten mäter ett ”tum-EKG” utan behov av elektroder som fästs vid bröstet. Användaren placerar sina tummar på avsedda ytor och mätningen skickas trådlöst vidare för analys. Detta är ett exempel på en produkt som inte ger någon direkt feedback, utan den kommunikationen följer först efter att vårdpersonal har tittat på resultatet.

– I ett mer holistiskt perspektiv handlar det om att kombinera de kroppsnära sensorer som finns i dag, exempelvis för att mäta rörelsemönster eller puls, och använda dem i olika tillämpningar för att analysera hälsotillståndet. Det är tillämpningarna som är nya, inte minst möjligheten att behandla stora mängder data. Vi ser allt oftare att själva värdet ligger i mängden data,  inte i de enskilda mätningarna, säger Kristoffer Andersson.

Insamling och behandling av data

Många mätningar över tid kan visa beteenden eller anomalier som ger behandlingsunderlag. Med uppkoppling och mobila enheter kan mätningar genomföras med en helt annan kontinuitet än tidigare och teknologin bakom begrepp som Big Data och Analytics möjliggör hantering av all data och snabbare respons.

– Big Data som forskningsområde är under kraftfull utveckling och erbjuder möjligheten att upptäcka korrelation mellan olika storheter som till exempel vikt, längd, sömn och rörelse. Både mängden data som kan hämtas in och systemen för analys gör att vi kan upptäcka mönster som vi tidigare inte kunde se, berättar Kristoffer Andersson.

Integritetsfrågor kommer alltid högt upp på agendan inom medicinteknik, ett område där kunskap och erfarenhet är avgörande för den som utvecklar en ny produkt. Insamling och behandling av data och personuppgifter regleras av flera olika lagar, något som också måste beaktas av ”nya” produktutvecklare och ägare.

– Bara att veta var till exempel all data lagras, i vilket geografiskt område, kan vara en utmaning och det är olika regelverk och lagar som gäller. Är det i Sverige, inom EU eller någon annanstans i världen? Det finns en osäkerhetsaspekt med dagens molnlösningar; det är lätt att lagra men vet du verkligen var och på vilket sätt? säger Kristoffer Andersson.

Många goda idéer realiseras av entreprenörer med kunskap och drivkraft, men de tuffa regler som gäller för produkter inom medicinteknikområdet innebär en tung ”ryggsäck”. Dessa regelverk måste hanteras men entreprenörerna är inte alltid medvetna om dem, eller så menar de att reglerna är mer eller mindre omöjliga att möta rent finansiellt.

– Här finns det en risk för att goda idéer kan gå förlorade eftersom det krävs specialistkompetens för att hantera alla krav. Allt detta lyfter vikten av rätt samarbetspartner. Det kan även vara så att produkter som realiseras borde falla under medicinteknik men på grund av okunskap lanseras som konsumentprodukter, vilket i sig innebär en risk, avslutar Kristoffer Andersson.

Läs hela artikeln här!