Mobilapp ökar nykterheten

Genom en ny studie har 35 personer med alkoholberoende fått hjälp att bibehålla nykterheten tack vare dagliga tester i mobilen.

De personer som fick möjlighet att medverka i studien, som genomfördes under våren, bor i fyra kommuner i mellersta Sverige. De har alla ett alkoholberoende som kräver vård.

Deltagarna fick göra blåstester, upp till 3-4 gånger per dag, via en mobilapp med tillhörande alkoholmätare under fem månader. De fick också besvara frågor kring hur de mådde för stunden i appen, samt före och efter studien.

Läs hela artikeln här!