Mobilapp ökar nykterheten

Genom en ny studie har 35 personer med alkoholberoende fått hjälp att bibehålla nykterheten tack vare dagliga tester i mobilen.

De personer som fick möjlighet att medverka i studien, som genomfördes under våren, bor i fyra kommuner i mellersta Sverige. De har alla ett alkoholberoende som kräver vård.

Deltagarna fick göra blåstester, upp till 3-4 gånger per dag, via en mobilapp med tillhörande alkoholmätare under fem månader. De fick också besvara frågor kring hur de mådde för stunden i appen, samt före och efter studien.

Previct – Resultaten skickas direkt till vårdgivaren

Resultaten skickades direkt till vårdgivaren och, om testdeltagarna önskade, till anhöriga eller arbetsgivare. I samband med nykterhetstestet togs en bild, som bevis för att rätt person använde appen.

Som alkoholberoende är det lätt hänt att man gömmer sig, och återfallsfrekvensen är hög. Men med den här nya behandlingsmetoden kommer man inte undan. Friheten ökar, man motiveras att förbli nykter och kan också bevisa sin nykterhet. Det kan betyda mycket för den som vill laga relationer till sina anhöriga till exempel, säger Stina Thor, kommunikationsansvarig i samverkansprojektet Växtzon.

De som deltog är positiva till Previct

Thor säger att både vårdgivare och de som deltog i studien var mycket positiva till appen. Patienterna upplevde en ökad kontroll över sitt beroende, mådde bättre och fick bättre relationer till sina anhöriga. Vårdgivarna kunde i sin tur ge bättre behandling baserat på verkliga resultat, och inte på självskattning från patienten, vilket ofta kan vara missvisande.

– E-hälsa är spännande och kan revolutionera beroendevården, säger Stina Thor.

Resultaten av studien visar att förutom hälsomässiga och psykiska fördelar är tekniken även kostnadseffektiv. I studien beräknades att en nykter dag kostar 143 kronor genom plattformen.

Av: MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

Läs hela artikeln här!