”Några glas för mycket…” Previct i Icakuriren

 

Beroende behandling via mobilen är ett nytt sätt att få hjälp när bruk blivit ett missbruk säger Jessica Lind, behandlingssekretere. Som finns där för sina klienter sju dagar i veckan, samtalar och stöttar.

Jessica Lind följer sina klienter sju dagar veckan, dygnets all timmar och får snabbt  indikationer på ett avvikande beteendemönster.

Som klient får man nämligen ”alkoblåsa” varje dag på bestämda tider, vilket vanligen tre gånger, och i samband med det tas även en selfie för att man ska veta  att rätt person använde testet.Det går inte att manipulera konstaterar Jesica Lind. Resultatet skickas omedelbart till analys och jag har svaret inom tio sekunder. Vården och kontakten sker via en smart telefon som man får av sin mottagning och består av dagliga sms och Facetime-samtal. men även fysiska möten för den som vill ha det som komplement.

Man för dessutom uppgifter, som att ta en promenad och att svara på frågor om sitt mående varje dag.

-Det blir en ärligare behandling än den traditionella. Det går inte att mörka att man druckit alkohol. Det som sker i appen blir ett verktyg vid nästa träff. Inte för att straffa utan för att analysera vad som hände och försöka förhindra att det sker igen.

Här läser du mer om Previct

Detta var ett utdrag ur en spännande text om Previct som beroendevård och hur Previct hjälper dig på vägen mot nykterhet. Håll ögonen öppna efter fler nyheter om Kontigo Care och våra behandlings områden Previct Alcohol, Previct Gambling Previct Family och Previct Work. Previct bygger på avancerad AI. Varje användares beteendedata analyseras, vilket skapar tydligare och tydligare bilder av både individens eget beteende och av människor med beroendeproblematik som grupp. Så detta gör att Previct kan hjälpa behandlare att förutse återfall upp till tre dagar innan de skett.

 

 

  • AV MIA COULL FOTO GETTY IMAGES