Ny app ska underlätta nykterheten – Accent

På Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Nämndemansgården testas just nu en trådlös alkoholmätare som kopplas till en mobilapp. Tanken är att personer med alkoholberoende ska få hjälp att hålla sig nyktra.

Flera gånger om dagen kommer användaren att uppmanas att blåsa samtidigt som ett foto tas. Informationen lagras i en databas som personens terapeut har tillgång till.

– Fördelen är att patienten kan få fortsatt stöd att hålla sig nykter efter en behandlingsinsats, eller mellan besöken i öppenvården. Det kommer flera påminnelser om dagen. Blåser man ofta stänger man fönstret för att dricka, säger Elin Karlberg, projektledare på Innovation Akademiska, till Accent.

Systemet är flexibelt och kan anpassas efter både patientens och terapeutens behov och önskemål.

– Terapeuten kan välja att få meddelande i realtid eller att själv logga in och läsa. Uppmaningarna att blåsa kan antingen skickas ut slumpmässigt eller inom i förväg bestämda tidsintervall. På det sättet kan man anpassa systemet så att det fungerar även för personer som har ett jobb som gör att de inte kan blåsa vilka tider som helst. Andra behöver få det slumpmässigt för att klara att hålla sig nyktra, säger Elin Karlberg.

Hon påpekar att mätarna är väldigt känsliga.

Beroendemottagningen på Akademiska sjukhuset har varit med och utvecklat systemet som består av en trådlös alkoholmätare, en app och en webbportal för vårdgivare.

– Innovation Akademiska blev kontaktade av Kontigo Care och vi såg till att de fick kontakt med beroendemottagningen här på sjukhuset som nappade på idén och har spelat en viktig roll under utvecklingen genom att ställa krav från sjukvårdens och patienternas perspektiv. Grundaren av företaget, Daniel Benitez, har själv haft alkoholproblem. Det här är en produkt som han saknade när han skrevs ut från behandling, säger Elin Karlberg.

Två forskningsstudier pågår just nu, hundra personer ingår i studien på Akademiska sjukhuset och lika många i en annan studie på Nämndemansgården. På varje ställe får hälften av patienterna använda appen och hälften utgör kontrollgrupp.

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för samarbeten med företag och innovatörer.

Ny app ska underlätta nykterheten efter behandling