Effektiv beroendevård med Previct

Kostnader för alkoholrelaterad vård och behandling uppgår årligen till 15 miljarder kronor. Detta kan teknologiföretaget Kontigo Care ändra på. Genom egen forskning och i nära samarbete med bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuder bolaget den digitala och AI-baserade e-hälsoplattformen Previct för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig beroendevård – och fler alkohol och drogfria människor.

– Vi får mycket positiv respons från både vårdgivare och klienter. Klienten  är mer aktivt deltagande och en konstruktiv dialog sker i realtid. Många vårdgivare menar att det är först når klienten fått stöd genom Previct som de har blivit friska, berättar Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care.
Vetenskapen bakom Previct är unika, digitala biomarkörer och AI-prediktioner. Dessa kan identifiera återfall innan de inträffar och därmedämed minska risken för lidande – samtidigt som det kan göras stora besparingar.

Previct och digitala biomarkörer

Metodiken samlar data kring hur individens beteende och aktiviteter som brukar ske inför återfall.– Vi var tidiga med att skapa digitala biomarkörer som ger alla vårdgivare möjlighet att bli superbehandlare genom att kunna förutse återfall, säger Ulf Kindefält.Under 2022 fortsätter utvecklingen av en droganalysapplikation för att hjälpa individen till drognykterhet. Tillsammans med Previcts kapacitet att följa mående och andra variabler kopplade till beroendeproblematiken – samt AI-baserade prediktioner för återfall – kommer applikationen att vara ett viktigt stöd i behandlingen av klienter med drogberoende.
– Nu skalar vi upp och breddar efterfrågan efter marknadens behov, säger Ulf Kindefält.

”Vi var tidiga med att skapa digitala biomarkörer.”
– Ulf Kindefält, vd

Idag har Kontigo Care en tillväxttakt på 20 procent och avtal med mer än hälften av Sveriges kommuner samt inom regionalvård, privat beroendevård och företagshälsa. Men tillväxten sker också internationellt.
– Under 2021 har vi inlett samarbeten i Finland och Nederländerna. Det långsiktiga målet är fortsatt expansion på  global nivå, avslutar Ulf Kindefält.

FAKTA
Previct  är en digital e-hälsoplattform baserat på realtidsinformation om nykterhet, AI och beteendeanalys.  Plattformen identifiera återfall, skapa individanpassad vård, positiva beteendemönster och motivation på distans.