Digitalisering och Beroendevård

 

Lyssna på hur digitalisering påverkar beroendevården.
Du hittar podden här!

Ett litet smakprov:

Lena: Ja, vi börjar med att ni får presentera er och varför ni är med i just den här podden.
Karl: Jag heter Karl Schultz  och jag är projektledare för DiAS projektet tillsammans med min kollega Anna Åkerberg.
Anna: Jag är då forskningsledare och har varit med i DiAS-projektet ända från planering till genomförande och nu analysfas och rapportskrivande.
Lena: Mm och sedan vår gäst?
Staffan: Ja, Staffan Lundwall heter jag som sagt var, och jobbar på en öppenvårdsmottagning som kommunen har här i Eskilstuna, som heter beroendemottagningen Vägen. Och har varit en av deltagarna i det här projektet och jobbar även för övrigt med Previct som hjälpmedel i vår verksamhet så jag jobbar behandlande.
Lena. Nu sa ju du Previct och jag sa digital alkoholprevention men jag har också hört termen DiAS, så jag behöver lite klarhet i vad är de här olika … vad står det för?
Karl: Previct är ju själva produkten så att säga alltså det verktyg som Staffan och hans kollegor runtom i kommunerna använder sig av i som behandlingsstöd. Och DiAS är då Digital Alkoholprevention i Sörmland och det är namnet på vårt utvärderingsprojekt, som jag och Anna driver då och där då Staffan har deltagit som behandlare.
Lena: Så är det Previct som ni använder.
Staffan: Ja det är ju som Karl säger, det är ju det digitala hjälpmedlet som vi använder som extrastöd då i behandlingen.

Ett utvärderingsprojektet över 8 av Sörmlands 9 kommuner

Lena: Mm okej. Vad är det som är syftet med det här projektet, DiAS?
Anna: Syftet är ju att kartlägga både behandlarnas och klienternas erfarenheteter och synpunkter på om Previct-instrumentet. Och att vi dessutom genomför det här länsgemensamma utvärderingsprojektet över 8 av Sörmlands 9 kommuner.

Lena: Så vad kommer nyttan vara sen av det resultat som ni får fram?
Karl: Nyttan är väl förhoppningsvis att vi kan komma med erfarenheter både från behandlarperspektiv och brukarperspektiv kring Previct. Utifrån det dra lite slutsatser kring vad man bör tänka på när man inför Previct som behandlingsstöd. Men också för vilka typer av brukare som det här lämpar sig bäst för. Vad man bör tänka på ur behandlarperspektiv när man inför Previct. Vilka förutsättningar man bör ha på plats och så där.
Lena: och vilken typ av brukare är det som har använt det nu då?
Staffan: Ja, i projektet så var det ju väldigt tydligt uttalat att det skulle vara folk med alkoholproblem. Sen så har ju jag som behandlare och vi på Beroendemottagningen Vägen använt det även till vissa spelberoende. För att det här digitala hjälpmedlet är ju dels en blås- del, som fungerar som en vanlig alkomätare som man får rapporter direkt till behandlaren varje gång de blåser, men så är det även inkluderat en massa måendefrågor och där finns det även ett gäng med frågor som är specificerade kring spelproblematik som man kan lägga till eller dra ifrån beroende på vad man har för problem. Så att man behöver inte bara fokusera på den här blåsdelen. Utan den går ju att använd i andra sammanhang också vilket vi gör då. Men i Projektet så var det ju företrädesvis folk med alkoholproblem då.