Previct ser in i framtiden

Tänk att kunna förutse återfall 1-3 dagar före de inträffar.

En av våra visioner och drömmar när vi startade Kontigo Care var att kunna förutsäga återfall redan före de inträffar. Kanske låter det som science fiction. Det är det inte. Att möjliggöra proaktiv vård, att se varje individ och ge rätt insats, till rätt individ i rätt tid. Det är en självklarhet tycker vi och något alla borde ha rätt till, eller hur! 

Previct når en ny milstolpe

Nu når vi äntligen en stor milstolpe. Previct kan nu med AI prediktioner förutsäga risk för återfall eller försämringshändelse 1-3 dagar redan före det inträffar. Detta innebär att du och dina kollegor kan stötta klienten på ett helt nytt sätt och att ni förhoppningsvis kan hitta nya arbetssätt som möjliggör att man agerar och stöttar redan före något inträffat eller förkortar återfallshändelser. Det innebär också att patienten själv kan få ett automatiskt meddelande om förhöjd risk och även stödmaterial i form av text och film de stunder vården inte är tillgänglig. Nära anhöriga/stödpersoner kan även få denna information om det är önskvärt. Självklart finns det vissa individer det inte passar och för dem stänger du bara av funktionen. 

Vi jobbar även vidare på vårt mantra Snabbt och Enkelt  nu med bättre översikter och förenklade arbetsflöden som vi hoppas du kommer gilla!

Vill du lära dig mer om uppdateringen hittar du en presentation i Vårdportalen under Hjälpmaterial.  Din regionsansvarige håller gärna ett informations- eller träningsmöte med dig o dina kollegor när ni är redo och när det passar er, eller så hjälper vår Support till att besvara dina frågor och funderingar.

Ett stort tack till dig som gett förslag och återkoppling, utan dig är detta inte möjligt!

Tillsammans gör vi skillnad!