Previct skapar bra förutsättningar för hållbara resultat

Att rekommendera rätt insats kräver hög kompetens. Flera faktorer påverkar behandlingsresultatet så som: grad av insikt, vilja, förmåga, förutsättningar mentalt, medicinskt och socialt, samsjuklighetsgrad (samverkan mellan flera samtida sjukdomsbesvär ex. psykisk sjukdom och missbruk) och graden av abstinensbesvär. Att vi lyckas kartlägga alla dessa faktorer och gör korrekta bedömningar påverkar i vilken grad vi får ett hållbart behandlingsresultat. Vi skapar bra förutsättningar för hållbara resultat.

 

”Återfall är inga plötsliga händelser. Vägen dit är kantad av varningssignaler och börjar inte med att han eller hon häller upp det första glaset. Det är kulmen på en lång nedåtgående process.”

Previct hjälper dialogen

Med hjälp av Previct som verktyg kan jag som behandlare hålla koll på detta genom hela behandlingstiden. Previct har olika funktioner jag kan använda mig av. Något som hjälper mig som behandlare samt klient att få veta att något inte stämmer och man kan sitta och ha en dialog om vad som är på väg att hända.  Som till exempel hur beetenden som är förändrade eller jobbiga känslor eller bra känslor som inte kan hanteras med hjälp AI knappen kan detta förebyggas. Man kan ha en bra dialog med klienten samt att klienten får lära sig att:  ”Det är som att gå uppför en rulltrappa som går neråt. Man kan aldrig stå stilla. Om man slutar att röra sig framåt/uppåt förs man bakåt”. Citat som är talande för vårt sätt att tänka kring behandling av missbruk. Att klienten är i en ständig utvecklingsprocess. Varje livsförändring är positiv.

En Previct smiley spelar stor roll

Previct bidrar med verktygen för att reflektera över vad som sker och vetskapen om hur man eventuellt kan göra annorlunda. Mina klienter blir förstärkta av att få en smile när dem har blåst grönt. Med Previct kan behandlare och klient bygga en god allians samt att bygga på självkänslan. Samt att jag som behandlare kan känna mig trygg med min metod när jag har ett bra verktyg som Previct att jobba med.

Shoresh Palanijafi