Previct – En eHälsolösning för ett socialt viktigt område

Flera decennier har jag haft möjlighet att arbeta inom medtech-branschen i Sverige och stimulerats av att bidra till att förse svenska akutsjukvård med förstklassiga tekniska lösningar som räddar liv och skapar ökad produktivitet. När möjligheten att få ta vid i VD-rollen på Kontigo Care dök upp var det dock flera saker som lockade mig. Att arbeta med en eHälsolösning inom ett socialt viktigt område som inte alls får den uppmärksamhet som det finns behov av var ett starkt skäl. Men under mina år i medtech-branschen såg jag även hur mobil eHälsa utvecklades och hur artificiell intelligens sågs få en succesivt växande betydelse för att möta nya utmaningar i sjukvården och förväntningar från oss medborgare.

AI-baserade prediktioner kan förutse återfall

Ett litet innovativt bolag i Uppsala med en personal med stark vilja att göra skillnad på riktigt och att hjälpa en utsatt grupp i samhället lockade mig. Jag blev direkt imponerad av hur man bara på några år etablerat sig som en given samarbetspartner i nästan hälften av Sveriges kommuner och dessutom startat en internationell expansion och breddning till regional vård. I visionen att med hjälp av AI-baserade prediktioner kunna förutse återfall och hjälpa människor till beständig nykterhet, rädda familjer i kris och även att spara samhället stora sociala kostnader fanns mycket att inspireras av.

Previct gör verkligen skillnad inom beroendevården

Sedan min första dag i Kontigo Care för 2,5 år sedan har jag dagligen fått ta del av inspirerande återkoppling från medarbetare, men allt som ofta även från klienter och behandlare som berättar om vilken skillnad Previct gjort för individer och familjer. Behandlare beskriver även hur arbetet med att hjälpa dessa individer till ett bättre liv skapar arbetstillfredställelse förstås. Den glöd som finns i personalen på Kontigo Care och den positive respons vi får från våra kunder och tusentals klienter är det som driver oss att fortsätta göra skillnad inom beroendevården.

Ulf Kindefält, VD Kontigo Care