PrevictWork är en beroendevård speciellt framtagen för arbetsplatsen

Har du en kollega som dricker för mycket?

Previct® Work – stoppa beroendet med ett samtal.

Previct Work

Previct®Work – framgångsrik beroendevård i mobilen

 • Snabb och enkel uppstart, ni är igång inom en vecka
 • Förhindra återfall, onödiga sjukskrivningar och behandlingshem
 • Behandlingen kostar som en lunch om dagen under 6 mån
 • Framtagen i nära samarbete med vården
 • Diskret behandling anpassad för arbetsplatsen
Kontakta oss och hjälp en kollega!

Så här enkelt kommer du igång med Previct Work

1
Kontakta oss när en medarbetare behöver hjälp med sitt beroende.
2
Vi kommer överens om ett startdatum samt skickar ut en blåsare.
3
Digitalt startmöte med en personlig vårdplan så att ni kan starta direkt.
Previct Work – Ett effektivt och hållbart koncept för en säker, nykter och produktiv arbetsplats

Previct Work hjälpte mig att bli fri

Med hjälp av Previct och en förstående chef kunde jag själv hantera mitt beroende. Jag kunde jobba kvar under hela behandlingen och gjorde själv nykterhetstester och löste uppgifterna i appen när det passade mig bäst. Previct gav mig samtidigt möjligheten att bevisa att jag var nykter, såväl för mig själv som för min arbetsgivare och min familj.”

Catrine, 52 år

Previct står på tre ben

Previct Work – du vet att din kollega är nykter under behandlingen

Previct Work består av tre delar: en diskret alkoholmätare, en mobilapp och digitala vårdmöten med legitimerade sjuksköterskor som har specialistkompetens inom beroendevård. Dagligen utförs nykterhetstester med blåsaren via appen och resultatet skickas till vårdgivaren. Om en avvikelse skulle inträffa, det vill säga att användaren har druckit, syns detta genast. Även du som arbetsgivare kan välja att direkt få meddelande om en avvikelse. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att bygga upp förlorade förtroenden.  

Förutom att göra nykterhetstester jobbar användaren i appen med en skräddarsydd vårdplan som består av övningar, uppgifter, måendefrågor och motivation – allt steg mot en långsiktig beteendeförändring. Din kollega får kontinuerlig hjälp online under resan mot en nykter vardag. Med hjälp av avancerad AI kan plattformen förutse återfall så att de kan stoppas innan de sker.

Previct Work – minskade kostnader, minskat lidande  

På en arbetsplats med hundra anställda är den genomsnittliga kostnaden för alkoholmissbruk så hög som 3 miljoner årligen. Dessutom måste man lägga till kostnaden för olyckor, stödsamtal, stress, oro och kvalitetsförsämringar. Med Previct Work sätter du stopp för både beroende och onödiga kostnader, samtidigt som du behåller kompetensen.

Previct används idag med stor framgång i 50% av landets kommuner och testas som bäst i Finland, Norge och Holland. 

Låt Håkan titta dig

Osäker på hur man prata beroende med en anställd?
Låt Håkan stötta dig!

Att prata med någon om deras beroende på arbetsplatsen kan kännas tufft. Men det är en diskussion som är så viktig att ta.

Men hur kommer man igång? Vad säger man? Vi erbjuder dig möjligheten att få hjälp av Håkan Böös med coaching inför samtalet eller med en inspirationsföreläsning till personalen.

Håkan är själv chef och nykter alkoholist, men också en av de första användarna av Previct.

Maila Håkan så återkommer han snarast. E-post: hakan.boos @ kontigocare.com

Allt detta ingår i Previct® Work

 • Blåsare för dagliga nykterhetstester med foto-ID
 • Mobilapp med stöd och uppgifter för beteendeförändring
 • Kartläggning av sug och möjligheten att fånga känslor digitalt
 • Meddelande om missat test eller test som visar på alkohol
 • AI varnar för potentiellt återfall upp till tre dagar i förväg
 • Regelbundna digitala möten med legitimerad sjuksköterska
 • Support vardagar 8-17 och aktivt stödforum

Skaffa Previct Work och hjälp till att rädda en kollega:

018-410 88 80

Ring anonymt för kostnadsfri information om hur du kan få hjälp med Previct Work eller hjälp att komma igång. Det går också bra att maila på previctwork @ kontigocare.com