Risk för återfall upptäcktes i tid

En svårt alkoholiserad klient i Sunne klarade nykterheten över jul och nyår och en bit in i januari. Tack vare TripleA (nu Previct) . Efter en tid uppfattade dock behandlaren att klienten hoppade över en del av testerna som enligt överenskommelse skulle utföras dagligen. Klienten önskade även att trappa ned antalet nykterhetstester per dag. I ett tidigt skede förstod behandlaren – tack vare TripleA – vad som höll på att hända och man lyckades fånga upp klienten direkt när återfallet var ett faktum.

Vårdtagaren remitterades på avgiftning till en abstinensavdelning och önskade därefter att få tillbaka TripleA (nu Previct) vid sin utskrivning.