Previct Family ett nytt digitalt verktyg i ditt sociala arbete!

Ett sätt att stötta, aktivera och motivera på distans.

Hur kan vi stötta och förstärka insatser till anhöriga eller medberoende där det finns beroendeproblematik i familjen. Eller andra typer av dysfunktionella familjer eller bara barn och unga som behöver lite extra stöd? 

Mjölby kommuns och Mini Marias jobb med Previct Family inspirerar oss. Här delar Jessica och Kristina generöst med sig av två olika insatser från två helt olika individer med olika mål. Previct Family har varit och är en viktig del av insatsen.

Jessica beskriver hur klienten, i det här fallet en ung kvinna upplever sig mer sedd och hörd och att det avhjälper en stor rädsla för ensamhet. Då klienten har svårt att uttrycka känslor och sin situation på fysiska möten underlättar de digitala verktygen så som dagbok, följa mående, hjälp knapp. Med Previct Family får behandlaren en mycket större förståelse för klientens situation och kan stötta bättre. Att ge digitala uppgifter eller att motivera med saker som roliga filmer visar sig också väldigt värdefullt samt att samverkan med BUP har underlättats. Kristina berättar även hon om hur måendefrågor, digitala uppgifter blir en viktig del i stödet. Och ger en större insikt om klientens situation samtidigt som klienten upplever ett större stöd.

Avsnittet är inte långt, tar ca 6 min av ditt liv, men väcker många kloka tankar och idéer och har en hög dos motivation!

Så spännande att bli inspirerad av Jessica och Kristina – stort tack!

Här kan du se hela nätverksträffen!