Siun sote fortsätter med uppföljning av nykterhet på distans med Previct

(Siun sote är en för 13 kommuner i Nord-Karelen gemensam myndighet som organiserar offentlig socialtjänst och hälsovård.)

Förra året genomfördes ett pilotprojekt med uppföljning av nykterhet på distans med stöd av Previct, i familjer inom socialtjänstens verksamhet för barnskydd, i den norra regionen, det vill säga i Nurmes, Juua och Lieksa. Till följd av de positiva erfarenheterna fortsätter Siun sote med distansuppföljning av nykterhet och har tecknat ett förlängningsavtal med A-klinikkasäätiö för Previct-apparater. Distansuppföljningen av nykterhet i dessa familjer kommer att utökas till hela Siun sote -området under hösten 2022.

Previct är en CE-märkt medicinteknisk produkt som ger stöd för minskad alkoholkonsumtion eller nykterhet. Previct-enheten är en liten alkomätare som fungerar ihop med Kontigo Care -applikationen som laddas ner till mobilen. Med Previct kan kundens alkoholkonsumtion i vardagen följas upp i realtid, eftersom kunden kan genomföra utandningsprov självständigt, oberoende av plats. 

Previct verifierar klienters nykterhet

Med hjälp av alkotest på distans får man verifierade uppgifter om kundens nykterhet. Vid tidpunkter som angetts av vårdgivaren ger telefonapplikationen en signal och ber kunden ge ett utandningsprov. Under genomförandet av testet verifieras blåsarens identitet med hjälp av att mobilen samtidigt tar ett foto. Applikationen överför testresultatet i realtid till behandlingsportalen och kundens vårdgivare. I tillägg till detta möjliggör applikationen kommunikation mellan vårdgivare och kund via meddelanden och erbjuder onlinetjänster som stödjer nykterhet.

  • Förra året provade vi i den norra regionen läkemedelsövervakning på distans inom socialtjänstens barnskydd, eftersom avstånden här är ganska långa. Vi har ofta fått feedback om att de upplevt lämnandet av upprepade laboratorieprover som betungande i vardagen eller till och med stigmatiserande. Dessutom ger uppföljning på distans tillgång till realtidsinformation vilket är en fördel i fall då vårdgivaren känner oro för kunden, säger socialtjänstchef Maarit Haatanen.  

Med hjälp av distansuppföljning av nykterhet kan klienten påvisa sig ha kontroll över sitt bruk av berusningsmedel. Previct kan fungera som en del av klienternas missbruksbedömning eller fungera som ett bra komplement, bland annat vid sidan om missbruksrehabilitering eller som ett stöd för uppföljning av laboratorievärden. Istället för övervakade möten kan medarbetaren följa klientens genomförande av utandningstester i Previct på distans.      

  • Klienterna informeras öppet om att detta tillför förtroende i klientrelationen, och observationerna har inte baserats enbart på vårdgivarens känsla. För vissa klienter har Previct fungerat som bra motivator för att förhindra återfall. Klienter har berättat att de genom att använda apparaten kunde visa hur deras alkoholkonsumtion är, beskriver handledaren Saija Päiväpuro.  

Previct gynnar klienter med lång resväg

Missbruksövervakning på distans har gynnat särskilt klienter som har lång resväg till mottagningsbesök. Eller där missbruksövervakning är en förutsättning t.ex. för att få träffa sina barn. Man har särskilt haft nytta av distansövervakning av nykterhet i situationer där föräldrars alkoholkonsumtion och även samtidigt barnets välbefinnande och säkerhet är ett bekymmer.  

Ur medarbetarnas synvinkel underlättar Previct missbruksövervakning, till exempel i samband med arrangemang för träffar mellan föräldrar och barn. Medarbetarnas erfarenheter av pilotprojektet har varit positiva och de har varit nöjda med experimentet med distansövervakning av missbruk.      

  • Jag är överraskad över hur bra det gick att få in Previct i vårt klientarbete och att hälften av användarna ville fortsätta använda det efter sex månaders provperiod. Vi har även nya klienter som skulle vilja använda Previct. Så det gläder oss att detta kan fungera som vårt arbetsredskap även fortsättningsvis, berömmer Haatanen.