Kontigo Cares egen Maria Winkvist på TED!

Kontigo Cares Maria Winkvist på TED! Hon berättar om stigmat med alkoholism men också om hur vi kan övervinna det och vinna kampen mot en skambelagd sjukdom.

Missbruksproblematik är ett växande problem.

Kostnaderna för samhället är skyhöga, men det är ändå inget i jämförelse med kostnaden som familjer betalar i form av onödigt lidande. Previct är en digital plattform för beroendevård som med hjälp av nykterhetstester i realtid och avancerad beteendeanalys hjälper vården att tidigt identifiera återfall, förbättra terapisamtalen och effektivisera behandlingen.

Kontigo Care är ett Uppsalabaserat forskning och utvecklingsföretag som grundades 2013. Sedan start har vår målsättning varit att revolutionera beroendevården med digitala lösningar i absolut framkant. Vi insåg tidigt att en modern, human behandlingsvård är digital. Vi är agila, nyfikna och visionärer och som vårt namn antyder på spanska – Kontigo – med dig, vill vi vara en naturlig del in i framtidens vård.

Plattformen som idag genererat hundra tusentals nyktra och fria dagar och har haft över tusentals användare finns tillgänglig hos både offentliga och privata vårdgivare över hela Sverige och i fler andra europeiska länder.

Kontigo Care vann eHealth Awards 2018

Utmärkelsen är baserad på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025”, enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Här är juryns motivering:

”Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården.”