Om Previct® på TV4, app hjälper alkoholist att förbli nykter

Det finns fördelar med att behandla alkoholism digitalt och delvis på distans. Genom att kontrollera nykterhet och följa hur patienten mår kan man förutspå återfall innan de inträffar. Och för kommunerna finns det pengar att spara.

Se hela inslaget här! 

Vad är Previct?

Vi har identifierat flera digitala biomarkörer som tidigt kan användas till att identifiera återfall. Sedan kan vi snabbt prioritera upp de patienter som har störst behov av dina punktinsatser just nu. Arbetet effektiviseras samtidigt som kvalitén höjs avsevärt. Tilliten mellan dig och din klient ökar då ni båda känner till hur det gått med nykterheten sedan ni senast sågs. Men Previct® underlättar inte bara för dig, utan fungerar även som ett stöd och en coach som dagligen underlättar och motiverar till vidare nykterhet för dina klienter. Du skapar enkelt individanpassade vårdplaner och stora delar av vården utför patienten själv i lugn och ro i sin egen hemmiljö. Bra, eller hur?