Previct® på TV4

Att behandla alkoholism via en app blir allt vanligare – och en ny studie visar att det finns flera fördelar. I de kommuner där metoden utvärderats har man lyckats undvika hundratals vårddygn på behandlingshem och därmed sparat flera miljoner kronor.

Se hela inslaget här! 

Mer om Previct Work – ett effektivt digitalt stöd på arbetsplatsen

Nu finns det nya, effektiva digitala stöd som används inom beroendevården. Med Previct® kan den anställda fortsätta jobba och du som chef kan känna dig trygg med att individen är nykter på arbetstid. Den anställda behöver inte lämna arbetsplatsen för kontrollmätningar och kan diskret utföra stora delar av vården själv i sin egen miljö med stöd från företagshälsovården eller en annan vårdaktör. Företaget drabbas inte av hög frånvaro eller kostnader för dyra vistelser på behandlingshem eller kliniker.

Previct® är en medicinteknisk produkt och består av en liten, diskret alkoholmätare, en app samt en portal för vårdgivaren. Den anställda utför dagligen nykterhetstest med foto-id och jobbar i appen med sin digitala coach, som fungerar som stöd och motiverar till nykterhet mellan vårdkontakterna. Vårdgivaren kan följa all behandling på distans och ge individanpassat stöd när det behövs som mest. Du som arbetsgivare får (om du vill) direkt rapporter om till exempel test som inte utförts eller om alkohol detekteras. Du behöver aldrig oroa dig för att någon är påverkad på jobbet och utgör en risk för sig själv eller sina medarbetare.

Previct® är en diskret alkoholmätare

Previct® är en medicinteknisk produkt och består av en liten, diskret alkoholmätare, en app samt en portal för vårdgivaren. Den anställda utför dagligen nykterhetstest med foto-id och jobbar i appen med sin digitala coach. Den fungerar också som stöd och motiverar till nykterhet mellan vårdkontakterna. Vårdgivaren kan följa all behandling på distans och ge individanpassat stöd när det behövs som mest. Du som arbetsgivare får (om du vill) direkt rapporter om till exempel test som inte utförts eller om alkohol detekteras. Du behöver aldrig oroa dig för att någon är påverkad på jobbet och utgör en risk för sig själv eller sina medarbetare.

På en modern arbetsplats vågar man ta tag i obekväma frågor och rädda en kollega. Previct® är ett fantastiskt effektivt verktyg som dessutom håller vårdkostnaderna nere.

Välkommen att höra av dig och tack för att du bryr dig!