Previct® på TV4

Att behandla alkoholism via en app blir allt vanligare – och en ny studie visar att det finns flera fördelar. I de kommuner där metoden utvärderats har man lyckats undvika hundratals vårddygn på behandlingshem och därmed sparat flera miljoner kronor.

Se hela inslaget här!