Ulf Kindefält, VD presenterar Kontigo Care och Previct

Vår VD är Ulf Kindefält berättar om vikten av Kontigo Care och behovet av digitaliserad beroendevård. Och givetvis Previct.

Se hela presentationen här!

Två snabba frågor till Ulf Kindefält:

Hur har Kontigo Care utvecklats under 2021 och hur ser agendan ut för 2022?

Hittills i år har vi haft en tillväxttakt på drygt 20 procent. Vår potentiella marknad är mycket stor och i första hand siktar vi på expansion i Europa. Under 2022 fortsätter arbetet med att etablera oss i Nederländerna och Tyskland samt att stärka vår position i Sverige. Därefter väntar lansering i fler europeiska länder. Vi upplever att det just nu finns ett stort behov av digitalisering och effektivisering av beroendevården och att det i nuläget inte finns andra liknande lösningar. Under 2022 fortsätter utvecklingen av den droganalysapplikation som när den kan lanseras förstärker potential och värde för Previct. Att kunna monitorera drognykterhet ofta i blandmissbruk tillsammans med Previcts kapacitet att följa mående och andra variabler kopplade till beroendeproblematiken och samtidigt med AI-baserade prediktioner för återfall, gör Previct unikt på en global nivå.

 

Vilka faktorer gör Kontigo Care till en attraktiv investering för presumtiva aktieägare?

Vi har utvecklat och skapat en hållbar produkt som bidrar till långsiktig lönsamhet. Vi är ett finansiellt stabilt bolag med en skalbar SaaS-baserad affärsmodell med hög bruttomarginal. Vi har en stabil intäktsbas i form av licensintäkter och har på senare år utvecklats till ett välkänt varumärke i svenska kommuner. Vi står väl rustade för en fortsatt expansionsresa i såväl Sverige som i övriga Europa. Marknaden för banbrytande digitala vårdkoncept har fått en injektion under pandemin men det stora genomslaget är fortfarande framför oss.