Previct är ett revolutionerande verktyg för beroendevården

Previct®

hjälper dig att hjälpa fler,
ännu mer

Vårdgivare

Previct för vårdgivare

Previct är ett revolutionerande verktyg för dig som arbetar inom beroendevården. Ett verktyg som stärker bandet mellan dig och din patient, ger dig vital information i realtid och till och med hjälper dig att förutse återfall innan de sker. Du får ovärderlig kunskap om användarens beroendebeteende som hjälper dig till ett djupare och mer konstruktivt behandlingssamtal. En digital väg till en mänskligare vård.
 

Previct – så här går det till

Previct är en digital plattform för beroendevård, ett hjälpmedel och ett stöd för dig och din befintliga behandlingsplan. Basen i plattformen är en Vårdportal där du skapar individanpassade vårdplaner för dina patienter. I appen följer det goda behandlingssamtalet med patienten hem dygnets alla timmar samtidigt som du får kunskap om patienten mellan besöken vilket förbättrar och effektiviserar behandlingen Men det är bara början …

Previct Alcohol i 3 enkla steg

Som behandlare skapar du och patienten en personligt anpassad vårdplan. Patienten får sin diskreta alkoholmätare och laddar ner appen till sin mobil. Nu är ni sammankopplade och redo att börja.

Patienten utför dagligen ett förutbestämt antal nykterhetstester, resultatet syns direkt i din vårdportal. Du får dagligt underlag inför ert nästa möte. Dessutom har Previct möjlighet att förutse återfall upp till tre dagar innan de ens sker.

Användaren av appen får varje dag uppgifter att utföra i mobilen, stöd till ett positivt beteendemönster och chansen att bryta negativa banor samt svara på frågor om sitt mående. Resultaten fungerar som underlag vid ert nästa samtal.

Previct - en digital plattform för beroendevård

Previct – en nykterhetskompis i fickan

Som användare av Previct är allt som behövs en liten alkoholmätare och den egna mobilen. Nykterhetstester och beroendeterapi kan utföras var som helst. Det är med andra ord möjligt för din patient att fortsätta jobba, utföra nykterhetstest även om hen bor långt ifrån vårdgivaren – eller till och med åka på semester. Terapi utan gränser.

Previct är ett stöd för din beteendeterapi

Basen för Previct är en personlig plattform för dig och din patients pågående beteendeterapi oberoende av vilken behandlingsform du tillämpar. Ett dagligt stöd med uppgifter, övningar och frågor kring till exempel mående/motivation/känslor som förstärker din vårdinsats och en möjlighet att skapa positiva mönster och förhindra negativa spiraler. Ert terapisamtal blir förankrat och förstärkt i patientens mobil, ett ständigt pågående stöd.

Previct är en behandlingsplattform med stöd av avancerad AI

Bättre vård för mindre pengar

Att använda Previct kostar en bråkdel av kostnader för avgiftningar, tvångsomhändertagningar, placeringar eller omhändertaganden av barn. Som behandlare får du dessutom möjligheten att hjälpa fler patienter, med inte bara bibehållen utan bättre kvalitet på vården. Med rätt information och analysstöd kan samtalen bli effektivare, du få möjligheten att ha tätare men kortare interaktioner. Med mätbaserad information om patienterna och vårdportalens föreslagna prioriteringar och återfallsprediktion, vet du vilka patienter som är gröna, gula eller röda och kan därmed fördela resurser och insatser så att de med störst behov får mest stöd. Previct hjälper både individen och samhället i stort, eftersom fler patienter kommer snabbare tillbaka till arbetslivet till en lägre behandlingskostnad.

Filmen om PrevictDet här är filmen om Previct®Det här är filmen om de som räddar liv med Previct.
Och några av alla de som blivit räddade.

Psykolog Henrik Wiman

Psykologen Henrik flyttar in i Previct-appen.

Hej! Jag heter Henrik Wiman, psykolog och föreläsare och undervisar om psykisk hälsa för allmänheten. Till vardags jobbar jag inom primärvården i Uppsala. På fritiden driver jag Sveriges största psykologkonto, @psykologenhenrik. I mitt samarbete med Kontigo jobbar jag med att ta fram lättillgängligt vårdmaterial och fylla Previct med allt stöd man kan tänkas behöva när man fajtas med beroende.

Jag bidrar med min kunskap och delar med mig av tänkvärdheter och livspepp. Dessutom kommer jag försöka inspirera alla er som jobbar runt om i landet med Previct på olika sätt som webinarier, föreläsningar, och annat matnyttigt. På grund av min cancer i tonåren vet jag hur det känns när livet är tungt. Samtidigt har den erfarenheten lärt mig att livet bör tas med en stor nypa salt. Jag tror starkt att psykologisk kunskap bör ges lättförståeligt, tillgängligt och med rätt dos humor.”

Previct ger ett bättre terapisamtal

Kommunikation – vägen till rätt insats.

En av de största skillnaderna mellan Previct och till exempel en självhjälpsapp eller nätbaserad beteendeterapi är tvåvägskommunikationen, analys och samanställning av patientdata och prediktioner av återfall. Previct är inte lösningen i sig, det är ditt verktyg för ett bättre, effektivare samtal. Du som behandlare får i realtid en analys och översik om hur det går för varje individ, så att din behandlingsinsats utgår från varje enskild patients behov och utmaningar. Kort och gott, rätt insats till rätt individ i rätt tid.

Ett bättre terapisamtal.

Previct ger dig en djup kunskap om patientens beteende, vilket gör det möjligt för dig att ha ett effektivare och mer konstruktivt samtal. Du vet nämligen redan från början i vilken grad patienten till exempel varit nykter, hur måendet är, terapiföljsamhet och motivation och kan bygga samtalet runt det. Previct analyserar också informationen och ger dig insikter om mönster i beteendet. Du får lättare att sätta fingret på när och varför återfallen sker.

Previct - en digital plattform för beroendevård

Se in i framtiden

Vi kan nu presentera evidensbaserad forskning på att Previct fungerar som en digital biomarkör. Med plattformen och våra AI prediktioner finns det möjlighet att förutse återfall upp till tre dagar innan de sker, vilket ger möjligheten att agera i tid.

Nära kontakt

Previct är en ständig länk mellan dig och din patient. Du kan ha daglig SMS-kontakt med dina patienter från Previct och ge dem stöd och pepp. De kan också skriva till dig när det känns svårt. Och i värsta fall använda panikknappen om suget skulle bli för stort. En livlina i fickan.

Några av de utmärkelser vi vunnit genom åren.

Horizon
Swedish eHealth Award
Smart Industry Awards
Swedish Mobile Awards
Nordic Startup Awards
Swedish Embedded Award
Bona Postulata
Previct ger möjlighet att följa upp mående-frågor

Jämlik och kreativ vård

Vi har alla olika förutsättningar för hur vi tar till oss information och hur vi vill kommunicera. Vi tror att det bästa sättet att skapa långsiktiga förändringar utgår från individens förutsättningar. Ingen ska stängas ute från bra vård för att man till exempel inte kan läsa eller skriva. Därför har vi lagt mycket kraft på att använda teknikens alla möjligheter till en jämlik och inkluderande vård. Previct ger möjligheten att kommunicera med emojisar, se en video istället för att läsa, fånga känslor med knapptryckningar och möjligheten att läsa in hur du mår istället för att skriva. Som behandlare har du själv möjligheten att vara kreativ och hitta bästa sättet att kommunicera med dina patienter.

Stöd för och av anhöriga

Missbruk påverkar hela familjen. Previct gör det möjligt att koppla testsvaren till anhöriga, vilket skapar ökad tillit för den som kämpar med sitt missbruk. Familjen kan tydligt se att användaren varit nykter. En ny funktion är Previct Family, som gör det möjligt för andra familjemedlemmar att också ha appen. Självklart blåser de inte, men de har möjlighet att svara på måendefrågor och delta i behandlingen. De ger dig som terapeut en tydligare bild av hela familjens mående, och en chans att se om till exempel barn riskerar att fara illa. Det går även att koppla testsvaren till en arbetsgivare, vilket gör det möjligt för patienten att behålla sitt jobb under pågående behandling.

Kontakta oss

Logga in på portalen

Här kan du logga in på vårdportalen och hjälpa dina patienter.

Kontakta oss

Undrar du över något?

Vill du komma i kontakt med oss, fråga om digital beroendevård, veta mer om Previct, eller något helt annat? Ring vår support eller klicka bara på knappen.

Kontakta mig. Jag vill veta mer.

Våra historier

Det här är historierna, våra historier. Vi som använder Previct®, i jobbet eller för att kämpa mot beroende. Det här är historierna om hur vi vinner små segrar varje dag, eller stora – som att till slut bli fri från beroendet. Det här är inga case. Det här är våra liv.

Loading…
Anton Liljedahl Support

Behöver du hjälp med något?

Det här är Josua. Han kan hjälpa dig om du har frågor eller funderingar om Previct Appen eller Vårdportalen eller så hjälper de dig vidare om du har andra frågor. Tveka aldrig att höra av dig, vår support tar hand om dig och dina frågor och det är kanske det som gjort att vår support i kundundersökningar får 4.8 stjärnor av fem möjliga, det gör oss genuint glada.

Öppet vardagar 8.00-17.00, eller mejla oss så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Telefon: 018-410 88 80

E-post: support @ kontigocare.com