Inbjudan till webbinarium om Beroende, Trauma och Ångest med Stefan Sandström

En bild som visar person, utomhus, leende, står

Automatiskt genererad beskrivning
När: den 24 april kl. 10-12 via Zoom

Kontigo Care har återigen möjlighet att bjuda in dig till en inspirerande ”mini” utbildning med Stefan Sandström, då föregående Webinar var så uppskattat och efterfrågat. I det här Webinariet kommer Stefan att ge mer konkreta tips och verktyg som du direkt kan applicera i din behandling.

Detta är en två timmars föreläsning om beroende, trauma och ångest samt om hur dessa begrepp hänger ihop och något om vad man kan göra åt dem. Stefan kommer också att presentera en enkel och effektiv teknik för att snabbt hantera ångest. Under föreläsningen kommer han beröra:

Olika typer av trauma och vilka som är vanligast vid missbruksproblematik.
Viktig kunskap om trauma som sällan finns med i böcker eller föredrag.
Gamla och nya tekniker för att behandla trauma, varför de gamla inte kan användas vid missbruksbehandling medan de nya kan användas utan problem.
Hur traumat manifesterar sig biologiskt i hjärnan och hur man genom att arbeta direkt med hjärnan kan bota det.
Hur man enkelt kan bota stress och (panik)ångest på 5 minuter genom att förändra hjärnvågorna.
Presentation av en fyradagarskurs för att bota trauma i samband med missbruk.

Föreläsare

Stefan Sandström är leg psykolog, författare och föreläsare med mer än 40 års erfarenhet av traumabehandling och beroendevård i Sverige och Finland. Han har skrivit ett flertal böcker, bl.a. Missbruk, trauma och samsjuklghet (Gothia 2019). Mera information om honom finns på hemsidan www.spfab.se
Om oss
Kontigo Care är en ledande aktör inom digital beroendevård som regelbundet håller inspirationsstunder och webinars på olika teman kopplat till beroende och samsjuklighet. Vi brinner för att dela med oss av kunskap i forskningens och teknikens framkant. Vi inspireras tillsammans till att våga ta tekniken till hjälp för att effektivisera vården samtidigt som vården blir mer jämlik och inkluderande.
Målgrupp
Webinaret vänder sig till dig som möter patienter, brukare och klienter med beroendeproblematik.

När: 24/4 kl 10-12 digitalt via Zoom
Anmälan: Anmälan senast 19 april till maria.sjolund@kontigocare.com