Våld i nära relation ökar som följd av pandemin – med hjälp av digitalisering stärker du stödet runt drabbade och förövare

 

När många familjer blir isolerade under coronapandemin ökar risken för våld. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. Flera kommuner ser att mäns våld mot kvinnor ökat. När allt fler familjer tvingas stanna hemma riskerar såväl mäns våld mot kvinnor, som andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld mot barn att öka.

BRÅ:s statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämfört med året innan. Enligt Socialstyrelsen har orosanmälningarna om barn som far illa ökat med fem procent under pandemin i 56 undersökta kommuner. 20 % av dessa anmälningar är relaterad till våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation. (Källa: Jämställdhetsmyndigheten)

Samhället har ställt om och vi lever alltmer i en digital värld. Hur kan vi med hjälp av tekniken stärka upp stödet för de familjer som lever i våld i nära relation?

 

Den 29 september kl. 9.00 – 10.00 är ni varmt välkomna att delta på vårt webinar Våld i nära relation ökar som följd av pandemin – med hjälp av digitalisering stärker du stödet runt drabbade och förövare

På webinaret kommer vi lyfta exempel på hur man som behandlare kan stärka stödet och säkra upp tillvaron för de drabbade. Vi kommer även att belysa förövarens situation och ge praktiska exempel på vilka insatser som finns att tillgå här.

Du kommer bl a att få lyssna till Maria Bauer, beteendevetare, författare och våldsexpert samt grundare av Framvik. Maria kommer att dela med sig av sina många års erfarenhet inom ämnet och ge konkreta tips på hur man kan stärka upp det digitala stödet och arbeta förebyggande. Framvik håller även kurser i våldsprevention.

Webinar om Våld i nära relation ökar som följd av pandemin

Webinaret hålls den 29 september kl. 9.00 – 10.00

Anmäl dig här.